Prof.Dr.
MUSTAFA NİZAMLIOĞLU
Proje,Patent ve Tasarım


Prof.Dr. MUSTAFA NİZAMLIOĞLU

Proje,Patent ve Tasarım

Projeler

1 "KOZALAK YOĞURDUNDAN LAKTİK ASİT BAKTERİLERİNİN İZOLASYONU, İDENTİFİKASYONU VE KARAKTERİZASYONU" ,0 ,Yoğurt, Laktik Asit Bakterileri ,ULUSAL ,Tamamlandı ,01.02.2015 -01.02.2016
2 "Doğal antimikrabiyel maddeler ile hazırlanan yenilebilir ve kaplanmış filmlerin gıda kaynaklı bazı patojenlere etkileri" ,Yenilebilir film patojen ,ULUSAL ,Tamamlandı
3 "E Vitamin Uygulamasının Akut Taekwondo Egzersizinde Lipit Peroksidasyonu Antioksidan Enzimler ve Laktat Düzeylerine Etkileri" ,E Vitamini ,ULUSAL ,Tamamlandı
4 "Dayanıklılık sporcularında beslenme bilgi düzeylerinin belirlenmesi" ,Beslenme ,ULUSAL ,Tamamlandı
5 "Kalsiyum ve Vitamin D İlavesinin Sporcularda Kemik Mineral Yoğunluğu ve Bazı Kan Parametreleri Üzerine Etkisinin Belirlenmesi" ,Kalsiyum Vitamin D ,ULUSAL ,Tamamlandı
6 "Sporcularda mağnezyum takviyesinin fiziksel performaslarına hemotolojik parametrelerin ve laktik asit düzeylerine etkisi" ,Magnezyum takviyesi ,ULUSAL ,Tamamlandı
7 "Dönerlerde satış süresi boyunca mikrobiyolojik kalitede meydana gelen değişmelerin araştırılması" ,Döner ,ULUSAL ,Tamamlandı
8 "Bazı süt ürünleri ile baharatlarda Aflatoksin B1 ve M1 aranması " ,Aflatoksin ,Tamamlandı
9 "Karragenan kullanımının yağ oranı azaltılmış salamın bazı kalite nitelikleri üzerine etkisi" ,Salam ,ULUSAL ,Tamamlandı
10 "Beden eğitimi ve spor yüksekokullarında aktif spor yapan öğrencilerin beslenme alışkanlıklarının belirlenmesi ve değerlendirilmesi" ,Beslenme ,ULUSAL ,Tamamlandı
11 "Yeni bir peynir tipi Selçuklu tulum peynirinin üretim teknolojisinin geliştirilmesi" ,tulum peyniri ,ULUSAL ,Tamamlandı
12 "Enzim uygulamasının pastırmanın kimyasal mikrobiyolojik ve duyusal kalitesine etkisi " ,Pastırma ,ULUSAL ,Tamamlandı
13 "Pastırma üretiminde dumanlama işleminin uygulanabilmeİmkanları ve kaliteye etkileri " ,pastırma dumanlama ,ULUSAL ,Tamamlandı
14 "Çeşitli çemen karışımlarının pastırmanın kalitesine etkisi ve sorbik asitin çemende kullanılabilme imkanları" ,pastırma kalite çemen sorbik asit ,ULUSAL ,Tamamlandı
15 "Türk fermente sucuğunun yapımı sırasında uygulanan çeşitli ısı ve Dumanlama işlemlerinin kaliteye etkisi " ,Türk fermente sucuğu ısı ve Dumanlama ,ULUSAL ,Tamamlandı
16 "Konya ve yöresindeki salamura beyaz peynirin kalites" ,salamura beyaz peynir Kalite ,ULUSAL ,Tamamlandı
17 "Balıklarda grading sisteminin geliştirilmesi ve kalite faktörlerinin tespiti üzerine araştırmalar" ,grading sistemi kalite faktörleri ,ULUSAL ,Tamamlandı
18 "Türkiye de beyaz salamura üretim tekniklerinin randıman üzerine etkisi" ,süt ürünleri ,ULUSAL ,Tamamlandı
19 "Uskumru palamut ve hamsi balıklarında histamin düzeylerine muhafaza süresi ve ısının etkisi" ,su ürünleri ,ULUSAL ,Tamamlandı
20 "Kaşar ve Tulum Peynirlerinde Histamin ve Tiramin Düzeyleri" ,süt ürünleri ,ULUSAL ,Tamamlandı
21 "Konya il merkezindeki içme ve kullanma sularının hijyenik kalitesi" ,su hijyeni ,ULUSAL ,Tamamlandı

Patentler

Tasarımlar