Öğr.Gör.
MASOUMEH HASSANI


Öğr.Gör. MASOUMEH HASSANI

SCI,SCI EXPANDED,SSCI,AHCI Kapsamında

1 Hassani M, Akdeniz Odemis D, Dogan T, Tuncer S, Yazici H ,"UVEAL MALIGN MELANOMA HASTALARININ SERUM/ PLAZMASINDA YÜKSEK miR-454 EKSPRESYONU" ,Sağlık Bilimlerinde İleri Araştırmalar Dergisi (SABİAD) ,vol.5 ,pp.14 -19 ,2651-4060 ,2022 Link , Dosya
2 Demet Akdeniz Ödemiş ,Rejin Kebudi ,Masoumeh Hassani ,Betül Çelik ,Şeref Buğra Tuncer ,Seda Kılıç Erciyas ,Özge Şükrüoğlu Erdoğan ,Sema Büyükkapu Bay ,Hülya Yazıcı ," Current IssueArchiveSearchOnline SubmissionTurkish National Pediatric Society The Turkish Journal of Pediatrics2022 , Vol 64 , Num 3 Identification of candidate genes in a family with cancer overload by whole-exome sequencing" ,The Turkish Journal of Pediatrics ,vol.64 ,pp.451 -465 ,ISSN: 0041-4301 - Online ISSN: 2791-6421 ,2022 Link , Dosya

Uluslararası

1 Hosseini, F., Hassani, M.* & Bambaii, B. ,"Molecular Study of Human Papilloma Virus in Cervical Lesions." ,Journal of Microbiology Knowledge. Vol. 3, no. 10 ,2011
2 Hassani M.*, Salehian P., & Pourazar ‎ Sh. ,"Human Papiloma Virus Detection in Various Cervical Lesions by ‎Molecular Methods" ,Sarem Journal of Reproductive Medicine (SJRM) ,pp.113 -115 ,2251-8215 ,2016 Link , Dosya
3 Salehian Pirooz, Hassani Masoumeh*, Naderi Maryam, Pooladi Arash ,"COMPARISON OF XRCC1ARG399GLN POLYMORPHISM IN ENDOMETRIOSIS AND HEALTHY WOMEN" , New Cellular & Molecular Biotechnology Journal (NCMBJ) ,pp.119 -125 ,2228-6926 ,2015 , Dosya
4 Hassani, M.* & Bagher, K. ,"27 Weeks Fetus with Cardiomegaly, Hydrocephaly and Pathological Diagnosis of Cytomegalovirus. " ,Sarem Journal of Reproductive Medicine (SJRM) ,2016 Link , Dosya

Ulusal

Bildiriler

1 Masoumeh HASSANİ, hülya YAZICI ,"EXPRESSION OF MIR-181B, MIR-155 AND MIR-454 IN THE PERIPHERAL CIRCULATION OF PATIENTS WITH UVEAL MALIGNANT MELANOMA" ,3. ULUSLARARASI TIP BİLİMLERİ VE MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIMLAR KONGRESİ ,pp.442 -440 ,978-625-7367-21-9 ,2021 , Dosya
2 tunay DOĞAN, Masoumeh HASSANİ ,"MESANE KANSERİNDE TROPOMİYOZİN İZOFORMLARININ DEĞİŞİMİ" ,3. ULUSLARARASI TIP BİLİMLERİ VE MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIMLAR KONGRESİ ,pp.131 -144 ,978-625-7367-21-9 ,2021 Link , Dosya