Dr.Öğr.Üyesi
KEISUKE WAKIZAKA
Yayınlar & Eserler


Dr.Öğr.Üyesi KEISUKE WAKIZAKA

Yayınlar & Eserler

SCI,SCI EXPANDED,SSCI,AHCI Kapsamında

Uluslararası

1 Hayati Aktaş ve Keisuke Wakizaka ,"Çeçenistan'’da Yeni Dönem ve Kadirov Yönetimi" ,Karadeniz Araştırmaları ,vol.14 ,pp.231 -238 ,2536-5126 ,2019 Link , Dosya
2 Keisuke Wakizaka ,"Türkiye'deki Karaçayların Günümüzdeki Durumu üzerine Bir İzlenim: Kafkasya’dakilerle Karşılaştırma" ,Turan-Sam Dergisi ,vol.8 ,pp.98 -102 ,1309-4033 ,2016 Link , Dosya
3 Keisuke Wakizaka ,"Thinking about National Delimitation Policy of the USSR: The Comparison of Weber’s Theory and that of Marx" ,International Journal of Russian Studies ,vol.6 ,pp.175 -186 ,2158-7051 ,2017 Link , Dosya
4 Keisuke Wakizaka ,"Gürcistan Osetlerinde Kimlik: Lagodekhi ve Kaspi Örneği" ,Vakanüvis ,pp.636 -658 ,2636-7777 ,2017 Link , Dosya
5 Keisuke Wakizaka ,"Rogers Brubaker’in Diaspora-Anayurt-Konuk Eden Ülke İlişkileri Teorisi Çerçevesinde Gürcistan’daki Osetler, Abhazlar ve Çeçen-Kistleri Yorumlamak " ,Türkiye Rusya Araştırmaları Dergisi ,vol.2 ,pp.116 -143 ,2687-3583 ,2020 Link , Dosya
6 Keisuke Wakizaka ,"Rusya ve Kafkas Emirliği Arasında Çeçen Milliyetçiliği" ,Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi ,vol.3 ,pp.165 -182 ,2587-2346 ,2020 Link , Dosya

Ulusal

Bildiriler

1 Keisuke Wakizaka ve Karim Asghari ,"Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu’nun Ermenistan ve Cavahetya Ermenilerine Muhtemel Etkileri" ,Uluslararası Türkoloji Araştırmaları Sempozyumu ,pp.1280 -1285 ,978-975-7616-70-2 ,Ekim 2019 Link , Dosya
2 Keisuke Wakizaka, Ömer Gök ve Kazım Ongun ,"Bir Güvenlikleştirme Meselesi Olarak Boko Haram Sorunu: Afrika Ülkelerinin Yapısal Sorunu Olarak Boko Haram’a Bakmak" ,Uluslararası Güvenlik Kongresi (Kuram, Yöntem, Uygulama) ,pp.306 -308 ,978-605-149-989-5 ,Ekim 2019 Link , Dosya
3 Keisuke Wakizaka ,"Ermenistan ve Ermenilerde “Türksüzleştirme” Çıkmazı: Ermeni Kimliği ve Gerçek arasında Çelişkiler" ,Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kongresi 2019 ,pp.1 -7 ,978-605-81633-8-6 ,Eylül 2019 Link , Dosya
4 Keisuke Wakizaka ,"Azerbaycan-Türkiye İlişkilerinin Borçalı Türklerine Etkileri" ,III. Uluslararası Hocalı Soykırımı ve Türk Dünyası Sempozyumu ,pp.57 -68 ,978-605-4239-94-8 Link , Dosya
5 Keisuke Wakizaka ,"Kopenhag Okulu’nun Güvenlikleştirme Teorisi Bağlamında Keşmir ve Dağlık Karabağ Sorunları: İstikrarasızlık Adlı İstikrar" ,I. Uluslararası Asya-Pasifik Sempozyumu: Siyasi, İktisadi ve Toplumsal Yönleriyle Güney Asya ,pp.36 -38 ,Mart 2020 Link , Dosya