Prof.Dr.
KENAN ÖZDEN


Prof.Dr. KENAN ÖZDEN

SCI,SCI EXPANDED,SSCI,AHCI Kapsamında

1 najimudinova seyil,MAKSÜDÜNOV AZAMAT,ÖZDEN KENAN,BAĞIRZADE ELŞEN,TAZHİBAYEV RAŞİD ,"Değişen Dünyada Değişmeyen Değerler: Türk Cumhuriyetlerinde Üniversite Öğrencilerinin İş Etiğine Yönelik Tutumları" ,Bilig: Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi ,pp.129 -156 ,1301-0549 ,2018

Uluslararası

1 ÖZDEN KENAN,ERDOĞDU DUYGU,GÜL SAİT ,"Kriz Yönetiminde Üretim Yönetimi Stratejileri ve Politikalarının Kullanılmasıyla İlgili Bir Alan Araştırması" ,İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi ,vol.4 ,pp.23 -50 ,2148-4287 ,2017 Link
2 Kenan Özden, S Najimudinova ,"Örgüt Kültürü Görsel Öğelerinin Örgüt Çalışanları Tarafından Algılanması Bişkek Örneği" ,E-Journal of Yaşar University ,vol.8 ,pp.4813 -4834 ,2013
3 T Şahinoğlu, Kenan Özden, S Başar, H Aksu ,"Türkiye de Enflasyonun Oluşumu ARDL Yaklaşımı" ,Sosyoekonomi ,vol.6 ,pp.27 -46 ,2010
4 Kenan Özden, A Maksudunov ,"The Importance of Country of Origin on Purchasing Durable Consumer Goods In Case Of Kyrgyzstan" ,American International Journal of Contemporary Research ,vol.2 ,pp.143 -149 ,2012
5 Kenan Özden, Kutay Oktay ,"Kırgızistan da GSM Operatörleri Müşterilerinin Fiyat Algılamalarına Yönelik Bir Araştırma" ,Sosyoekonomi ,vol.5 ,pp.159 -175 ,2009

Ulusal

1 ÖZDEN KENAN,GÜL SAİT ,"Kriz Yönetiminde Üretim Yönetimi Stratejileri ve Politikalarının Kullanılmasıyla İlgili Bir Alan Araştırması" ,İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi ,vol.4 ,pp.23 -50 ,2148-4287 ,2017
2 ÖZDEN KENAN,DEMİR MEHMET HULUSİ ,"Planlı Kalkınma Hedefleri" ,İzmir Ticaret Odası Dergisi ,vol.55 ,1982
3 ÖZDEN KENAN,DEMİR MEHMET HULUSİ ,"IV Beş Yıllık Kalkınma Planı" ,İzmir Ticaret Odası Dergisi ,vol.55 ,1982
4 ÖZDEN KENAN ,"Gelişmekte Olan Ülkelerde İkili Muhasebe Olgusu Nedenleri Sakıncaları ve Aşılması için Öneriler" ,Eastern Mediterranean University Faculty of Business and Economics ,vol.9 ,pp.1 -10 ,2007
5 ÖZDEN KENAN ,"Kamu İktisadi Teşebbüsleri" ,Hava Harp Okulu Bülteni ,vol.3 ,1985
6 Kenan Özden, H Demir ,"CORELAP Programlanmış İşyeri Düzeni Planlaması İlişkileri" ,Sanayi/Endüstri Mühendisliği Dergisi ,vol.3 ,pp.1 -10 ,1984
7 K. ÖZDEN, S. ALPAYKUT, R. GÜRDAL ,"Depo ve Mağaza Yer Seçimi Sorunlarına Analitik Bir Yaklaşım" ,E.Ü. Elektronik Hesap Bilimleri Enstitüsü Dergisi ,vol.3 ,pp.1 -10 ,1980
8 ÖZDEN KENAN ,"Gelişmekte Olan Ülkelerde İkili Muhasebe Olgusu Nedenleri Sakıncaları ve Aşılması için Öneriler" ,Eastern Mediterranean University Faculty of Business and Economics ,vol.9 ,pp.1 -10 ,2007
9 K.ÖZDEN, S.TİMURLENK, S.BAŞAR ,"Girişimcilik Eğilimi Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma" ,Faculty of Business and Economics ,vol.10 ,pp.1 -10 ,2008
10 ÖZDEN KENAN ,"Atatürk Dil Devrimi Bağlamında Kırgızcanın Hızla Geliştirilmesi için Bir Model Önerisi" ,FBE Journal, Faculty of Business and Economics, Eastern Mediterranean University ,vol.10 ,pp.1 -10 ,2008
11 ÖZDEN KENAN ,"Bir Nokta Hedefini Savunacak Çeşitli Hava Savunma Silahlarının Optimal Bileşimi ve Konuşlandırılması" ,Hava Harp Okulu Bülteni ,vol.7 ,pp.1 -10 ,1990
12 ÖZDEN KENAN ,"İşyeri Düzenlemesinde Quadratic İnteger Proglama Modeli ve Bilgisayarla Altoptimal Çözüm Tekniği" ,Ege Üniversitesi Elektronik Hesap Bilimleri Enstitüsü Dergisi ,vol.2 ,pp.1 -10 ,1979
13 ÖZDEN KENAN ,"Yerleştirme Düzenine Yeni Bir Olanağın Katılması Problemi ve Ortanca Yöntemiyle Çözümü" ,Ege Üniversitesi Elektronik Hesap Bilimleri Enstitüsü Dergisi ,vol.3 ,pp.1 -10 ,1980
14 ÖZDEN KENAN ,"İlişki Çizelgesine Göre Bilgisayarlarla Yerleştirme Düzeni Planlaması" ,Ege Üniversitesi Elektronik Hesap Bilimleri Enstitüsü Dergisi ,vol.5 ,pp.1 -10 ,1982
15 ÖZDEN KENAN ,"Maliyetlerin Azaltılmasında Potansiyel Alan Materyal Manipülasyonu" ,Sanayi/Endüstri Mühendisliği Dergisi ,vol.1 ,pp.1 -10 ,1982
16 ÖZDEN KENAN ,"Endüstri Mühendisi için Analiz Aracı Gezi Çizelgesi" ,Sanayi/Endüstri Mühendisliği Dergisi ,vol.6 ,pp.1 -10 ,1987
17 ÖZDEN KENAN ,"Kurye Uçakları için Rota Programlaması" ,Hava Harp Okulu Bülteni ,vol.4 ,pp.1 -10 ,1986
18 ÖZDEN KENAN ,"Primal ve Dual En İyi Çözüm Kümeleri Dönüşümüne Bir Ekleme" ,D.E.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fak. Dergisi ,vol.5 ,pp.1 -10 ,1990
19 ÖZDEN KENAN ,"Bir Nokta Hedefini Savunacak Çeşitli Hava Savunma Silahlarının Optimal Bileşimi ve Konuşlandırılması" ,Hava Harp Okulu Bülteni ,vol.7 ,pp.1 -10 ,1990
20 ÖZDEN KENAN ,"Çok Perli Telefon Kablolarında Oluşan Arızaların Yerlerinin Saptanması İçin Yeni Bir Yöntem" ,Hava Harp Okulu Bülteni ,vol.1 ,pp.1 -10 ,1983
21 ÖZDEN KENAN ,"Yönetimin Kontrol İşlevi" ,Hava Harp Okulu Bülteni ,vol.1 ,pp.1 -10 ,1983
22 ÖZDEN KENAN ,"Yönetim Yardımcısı Örgüt El Kitapları" ,Hava Harp Okulu Bülteni ,vol.1 ,pp.1 -10 ,1983
23 ÖZDEN KENAN ,"Hava Harp Okulunda Komutanlık Eğitimi" ,Hava Harp Okulu Bülteni ,vol.4 ,pp.1 -10 ,1986
24 ÖZDEN KENAN ,"Yönetsel Yetki ve Güçlendirilmesi" ,Hava Harp Okulu Bülteni ,vol.5 ,pp.1 -10 ,1987
25 ÖZDEN KENAN ,"Amaç ve Sonuçları Temel Alan Yönetim Yaklaşımları" ,Hava Kuvvetleri Dergisi ,vol.1 ,pp.1 -10 ,1988
26 ÖZDEN KENAN ,"Yaratıcılık ve Geliştirilmesi" ,Hava Kuvvetleri Dergisi ,vol.1 ,pp.1 -10 ,1988
27 Kenan Özden, T Pekar ,"Atatürk Cumhuriyet ve Demokrasi" ,Hava Harp Okulu Bülteni ,vol.7 ,pp.1 -10 ,1988
28 ÖZDEN KENAN ,"Tarihi Süreç İçinde Atatürk ün Dil Devrimi" ,Hava Harp Okulu Bülteni ,vol.7 ,pp.1 -10 ,1988
29 ÖZDEN KENAN ,"Türkiye nin 1923 1960 Dönemindeki Kalkınma Çabaları ve Plan Anlayışı" ,Hava Harp Okulu Bülteni ,vol.2 ,pp.1 -10 ,1988
30 ÖZDEN KENAN ,"Kalkınma ve Ekonomik Planlama" ,Hava Harp Okulu Bülteni ,vol.1 ,pp.1 -10 ,1984
31 ÖZDEN KENAN ,"Yönetimde Güç" ,Hava Harp Okulu Bülteni ,vol.8 ,pp.1 -10 ,1990
32 ÖZDEN KENAN ,"Yetki Göçerimi" ,Hava Harp Okulu Bülteni ,vol.6 ,pp.1 -10 ,1988
33 ÖZDEN KENAN ,"Yönetimde Sorumluluk ve Hesap Verme" ,Hava Harp Okulu Bülteni ,vol.8 ,pp.1 -10 ,1990
34 ÖZDEN KENAN ,"Türkiye nin 1963 1972 Dönemindeki Planlı Kalkınma Çabaları" ,Hava Harp Okulu Bülteni ,vol.3 ,pp.1 -10 ,1985
35 ÖZDEN KENAN ,"Atatürk ve Havacılık" ,Atatürk ve Havacılık ,vol.2 ,pp.1 -10 ,1985
36 ÖZDEN KENAN ,"Türkiye AET Tekstil Ticaretinin Dünü ve Bugünü" ,İzmir Ticaret Odası Dergisi ,vol.55 ,pp.1 -10 ,1982

Bildiriler

1 ÖZDEN KENAN,YAYLALI MERVE,YILMAZ HAFİZE ,"İşletme Büyüklüklerine ve Sektörlerine Göre İşletmelerde Kullanılan Endüstri Mühendisliği Yöntem ve Tekniklerinin Araştırılması" ,Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği (YAEM) 35. Ulusal Kongresi ,09.11.2015
2 ÖZDEN KENAN,SARAÇOĞLU BÜŞRA,TÜNAY NAZAN NUR ,"Family Companies Institutionalization and Family Constitution" ,1st International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society ,29.10.2015
3 Kenan Özden, G Kosa, A Maksudunov ,"Küresel Krizin Girişimciliğe Etkileri Bişkek ve Ankara da Faaliyet Gösteren KOBİ ler Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma" ,UGK’11
4 K. ÖZDEN, O. UĞUR ,"Müşteri İlişkileri Yönetiminin Uygulanmasında Proje Yönetimi Yaklaşımı ve Emlak Sektöründe Bir Uygulama" ,1.Uluslararası Katılımlı Proje Yönetimi Konferansı
5 K. ÖZDEN, S. GÜL, İ.UYAR ,"Üretim Yönetimi Fonksiyonuna Verilen Görevler ve Örgütsel Yapısıyla İlgili Bir Alan Araştırması" ,14. Üretim Araştırmaları Sempozyumu
6 K. ÖZDEN, A. MAKSUDUNOV, S.NAJIMUDINOVA ,"Üniversite Öğrencilerinin İş Etiğine Yönelik Tutumları Kırgızistan ve Türkiye Örneği" ,6. Uluslararası Girişimcilik Kongresi
7 H Yılmaz, G Erdir, Kenan Özden, S Gül ,"Assessing Healthcare Service Quality Using an Integrated AHP and Fuzzy TOPSIS Method" ,, 26th European Conference on Operational Research, EURO 2013
8 Kenan Özden, O Kutay ,"Kırgızistan da Temel Bir Girişimcilik Alanı Olarak Perakendecilik Sektörünün İncelenmesi" ,3. Uluslararası Girişimcilik Kongresi-UGK’11
9 Kenan Özden, S Timurlenk, S Başar ,"Girişimcilik Eğilimi Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma" ,2. Uluslararası Girişimcilik Kongresi
10 Kenan Özden, S Timurlenk, S Başar ,"Girişimcilik Eğilimi Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma" ,2. Uluslararası Girişimcilik Kongresi
11 Kenan Özden, A Maksudunov ,"Jogorku Okuu Jaydın Studentterinin İşkerduulukkö Balgon Umtuluuları KTMU Misalında" ,6. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi
12 Kenan Özden, Elif A Tunca ,"Kriz Yönetimi Sanatı Halkla ilişkiler 2005 Lale Devrimi Sırasında Coca Cola ve Ata Grubu Örneği" ,2. Uluslararası Girişimcilik Kongresi
13 Kenan Özden, G Aytbayeva ,"Yüksek Öğretim Kurumlarında İşletme Eğitimi Kalitesinin İşveren Açısından Değerlendirilmesi Bişkek Örneği" ,2. Uluslararası Girişimcilik Kongresi
14 ÖZDEN KENAN ,"Gelişmekte Olan Ülkelerde İkili Muhasebe Olgusu Nedenleri Sakıncaları ve Aşılması için Öneriler" ,Bildiri: 2.Uluslararası Kamu Maliyesi Sempozyumu: Geçiş Ekonomilerinde Güncel Mali Sorunlar,
15 ÖZDEN KENAN ,"Atatürk Dil Devrimi Bağlamında Kırgızcanın Hızla Geliştirilmesi için Bir Model Önerisi" ,.Uluslararası Türk Uygarlığı Kongresi: Küreselleşme ve Türk Uygarlığı
16 ÖZDEN KENAN ,"KOBİ ler için Krizde Finansman Yönetimi Üzerine Bir Model Önerisi" ,Uluslararası Girişimcilik Kongresi, KTMÜ Yayınları:86, Kongreler Dizisi: 11
17 Kenan Özden, H Yılmaz, B Yıldırım ,"İşletmelerde Kullanılan Satış Öngörüleme Teknikleri ve Satış Öngörülemede Karşılaşılan Sorunlar" ,IX. Endüstri-İşletme Mühendisliği Kurultayı
18 Kenan Özden, S Gül, S Balcı ,"KOBİ lerin Yer Seçimi Analizi ve Yer Seçiminde Karşılaştıkları Zorluklara İlişkin Bir Anket Çalışması" ,XII. Üretim Araştırmaları Sempozyumu
19 Kenan Özden, C Demir, S Gül ,"Endüstri İşletmelerinde Uygulanan Stok Kontrol Yöntemlerinin ve Yaşanan Stok Yönetim Sorunlarının Belirlenmesine Yönelik Bir Saha Araştırması" ,Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi
20 S Gül, Kenan Özden ,"Kurumsal Öğrenme Bağlamında Bilgi Haritalama" ,End. Müh. Yazılımları ve Uygulamaları Kong
21 T Şahinoğlu, Kenan Özden, S Başar, H Aksu ,"Türkiye de Enflasyonun Oluşumu ARDL Yaklaşımı ile Tahmini" ,EİSEMP10 (10. Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu)
22 Kenan Özden, R Gürdal, S Alpaykut ,"Büyük Mağazacılıkta Reyon Belirleme ve İlişki Çizelgesine Göre Bilgisayarla Yerleştirme Düzeni Planlaması" ,Yöneylem Araştırması 5. Ulusal Kongresi
23 Kenan Özden, S Alpaykut, R Gürdal ,"Depo ve Mağaza Yer Seçimi Sorunlarına Analitik Bir Yaklaşım" ,Yöneylem Araştırması 5. Ulusal Kongresi
24 ÖZDEN KENAN ,"İşyeri Düzenlemesinde Quadratic İnteger Proglama Modeli ve Bilgisayarla Altoptimal Çözüm Tekniği" ,Yöneylem Araştırması 5. Ulusal Kongresi