Dr.Öğr.Üyesi
İBRAHİM ÖZEN
Kitap & Editörlük


Dr.Öğr.Üyesi İBRAHİM ÖZEN

Kitap & Editörlük

Kitap

1 Özen, İbrahim ,"Bâbıâli’den Son Selâm- Mahmut Yesari’den Hatıralar" ,1 Basım ,DBY Yay. ,ss 344
2 Özen, İbrahim ,"Gazetecilik Hatıralarım-Suphi Nuri İleri" ,1 Basım ,Çolpan Kitap ,ss 152
3 Özen, İbrahim ,"Bir Aktörün Hatıraları-Burhanettin Tepsi" ,1 Basım ,DBY Yay. ,ss 190
4 Özen, İbrahim; Özen, Tuğba ,"Eski Şeyler" ,Kitap Tercümesi ,1 Basım ,DBY Yay. ,ss 496
5 Özen, İbrahim ,"Trablusgarp Harbi'nin Gizli Cephesi (Aziz Samih İlter)" ,Araştırma (Tez Hariç) Kitabı ,1 Basım ,Çolpan Kitap ,ss 132

Editörlük

Kitapta Bölüm

1 "Sazın ve Sözün Sultanları III" "Araştırma Kitabı" "Âşık Memduh Güngör" (Editör: Turan, Fatma Ahsen) ,Tanınmış Ulusal Grup , Gazi Kitabevi ,ss 249-261 , 2010-01
2 "Avare Kitabı" "Konak Hayatının Mirasyedi Sakinleri ve Varolusçu Bir Aylak: Melih Cevdet Anday’ın Aylaklar Romanı" (Editör: Naskali, Emine Görsoy) ,Tanınmış Ulusal Grup , Kitabevi Yay. ,ss 225-242 , 2013-01
3 "Yaşayan Hikâyemiz" "Göçün Getirdiği Trajik Bir Yasam ve İki Serçeden İki İnsana İbret Dersi: Mehmet Önal’ın ”Iki Serçe” Hikâyesi Üzerine" (Editör: Tonga, Necati) ,Tanınmış Ulusal Grup , Akçağ Yay. ,ss 207-216 , 2014-01
4 "Yaşayan Hikâyemiz" "Bir Ömür Yaşananlar ve Ansızın Gelen Pişmanlıklar: Necip Tosun’un Ansızın Hayat Kitabı ve Mürekkep Lekesi" (Editör: Tonga, Necati) ,Tanınmış Ulusal Grup , Akçağ Yay. ,ss 229-239 , 2014-01