Dr.Öğr.Üyesi
İLKER İNMEZ
Yayınlar & Eserler


Dr.Öğr.Üyesi İLKER İNMEZ

Yayınlar & Eserler

SCI,SCI EXPANDED,SSCI,AHCI Kapsamında

Uluslararası

1 BAYRAKTUTAN YUSUF,İNMEZ İLKER ,"Çevre Sorunları, Uluslararası Ticaret ve Kuruluş Yeri Tercihleri" ,Uluslararası Ekonomik Araştırmalar D. ,vol.3 ,pp.305 -325 ,2017
2 İNMEZ İLKER ,"Afetlerin Doğallığı Üzerine: Sosyal Bir Olgu Olarak Afetler ve Kırılganlık Sorunu" ,Ankara Üniversitesi SBF Dergisi ,0378-2921 ,2012

Ulusal

Bildiriler

1 TURGAY FEYZA,İNMEZ İLKER ,"Women Employment Issues in the Light of Social Factors" ,Industrial Relations in Europe Conference
2 TURGAY FEYZA,İNMEZ İLKER ,"Women Employment Issues in the Light of Social Factors" ,Industrial Relations in Europe Conference
3 İNMEZ İLKER,TURGAY FEYZA ,"Union Perception of Academics" ,Industrial Relations in Europe Conference (IREC)
4 İNMEZ İLKER,PEHLİVANOĞLU FERHAT ,"TÜRKİYE?DE ÖDEMELER DENGESİ KISITI ALTINDA BÜYÜME VE 2008 KÜRESEL KRİZİNİN (MORTGAGE KRİZİ) ETKİLERİ" ,Cumhuriyet Üniversitesi II. Yerel Ekonomi Kongresi Bildiriler Kitabı ,pp.1 ,15.12.2010