Öğr.Gör.
İREM FULYA ÖZKAN


Öğr.Gör. İREM FULYA ÖZKAN

SCI,SCI EXPANDED,SSCI,AHCI Kapsamında

Uluslararası

1 Prof. Birsen Çeken, Öğr. Gör. İrem Fulya Özkan ,"REKLAMLARDA KADIN İMGESİNİN MASAL KARAKTERİ OLARAK KULLANIMI: CİF ÜRÜN REKLAM İNCELEMELERİ" ,Sanat Eğitimi Dergisi ,vol.8 ,pp.56 -65 ,2147-8007 ,2020 Link
2 Prof. Gültekin Akengin, Öğr. Gör. İrem Fulya Özkan ,"Sanatlararası Etkileşimde Tasarımcıların Özgürlük ve Özgünlük Kaygıları" ,Sanat Eğitimi Dergisi ,vol.9 ,pp.28 -36 ,2147-8007 ,2021 Link

Ulusal

Bildiriler

1 İrem Fulya Özkan ,"İkon, İletişim ve Kültür" ,IV. Yıldız Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi
2 İrem Fulya Özkan, Ahmet Dolunay ,"Görsel Bir Eleman Olarak Tipografinin Grafik Tasarımındaki Yeri" ,V. Yıldız Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi ,2018
3 İrem Fulya Özkan, Ahmet Dolunay ,"Tipografiye Göstergebilimsel Yaklaşım" ,VI. Uluslararası Yıldız Sosyal Bilimler Kongresi ,14.12.2019
4 İrem Fulya Özkan ,"Tasarım Süreçlerinde Özgünlük ve Özgürlük İlişkileri" ,VI. Uluslararası Yıldız Sosyal Bilimler Kongresi ,14.12.2019
5 Öğr. Gör. İrem Fulya Özkan ,"Kentsel Yaşamda Tipografik Oluşumlar: Kamusal Dış Mekânlarda Tipografik Elemanların Kullanımı ve Etkileri Üzerine Bir İnceleme" ,Uluslararası Sanat ve Tasarım Araştırmaları Kongresi ve Sergisi ,pp.21 -22 Link