Arş.Gör.
HATİCE MERVE BAYRAM


Arş.Gör. HATİCE MERVE BAYRAM

SCI,SCI EXPANDED,SSCI,AHCI Kapsamında

1 BAYRAM Hatice Merve, ILGAZ Fatma, SEREL-ARSLAN Selen, DEMİR Numan, RAKICIOĞLU Neslişah ,"The relationship between dysphagia, oral health, masticatory performance and activities of daily living in elderly individuals as assessed by the Eating Assessment Tool" ,Progress in Nutrition ,1129-8723 ,2021 Link
2 BAYRAM Hatice Merve, ILGAZ Fatma, SEREL-ARSLAN Selen, DEMİR Numan, RAKICIOĞLU Neslişah ,"Nutritional Status in Dysphagic and Nondysphagic Elderly Persons in Turkey: A Comparison Study" ,Progress in Nutrition ,vol.23 ,1129-8723 ,2021 Link
3 BAYRAM HATİCE MERVE,ÖZTÜRKCAN SEYFETTİN ARDA ,"Bioactive components and biological properties of cornelian cherry (Cornus mas L.): A comprehensive review" ,Journal of Functional Foods ,vol.75 ,pp.1 -27 ,1756-4646 ,2020 Link
4 SEVİM YONCA,ONUR HANDE NUR,BAYRAM HATİCE MERVE,ERGUN Metin ,"Knowledge and consumption frequency level of probiotics in elite volleyball players – a pilot study" ,BRITISH JOURNAL OF SPORTS MEDICINE ,vol.50 ,pp.84 -85 ,0306-3674 ,2016 Link
5 Hatice Merve BAYRAM, Arda ÖZTÜRKCAN ,"The presence of sodium content and sodium-containing food additives in packaged foods and beverages sold in Turkey" ,Journal of Food Composition and Analysis ,vol.102 ,0889-1575 ,2021 Link , Dosya

Uluslararası

1 PULAT DEMİR Halime, BAYRAM Hatice Merve, AKGÖZ Hasan Fatih ,"Term ve Preterm Doğan Bebekler ile Annelerinin Antropometrik Ölçümlerinin Karşılaştırılması" ,İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi ,pp.19 -33 ,2020 Link
2 Hatice Merve BAYRAM, Arda ÖZTÜRKCAN ,"Antosiyanince Zengin Kiraz Grubu Meyvelerin İnsan Sağlığı Üzerine Etkilerini İnceleyen Klinik Çalışmalara Bir Bakış" ,İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi ,vol.4 ,pp.230 -254 ,2536-4499 ,2020 Link
3 Hatice Merve BAYRAM, Arda ÖZTÜRKCAN ,"GIDA KATKI MADDELERİNİN MİKROBİYOTA ÜZERİNE ETKİSİ" ,GIDA ,vol.45 ,pp.1030 -1046 , 1300-3070 ,2020 Link
4 BAYRAM HATİCE MERVE, ÇELİK ZEHRA MARGOT, GÜNEŞ FATMA ESRA ,"Beslenme Durumunun ve Beslenme ile İlişkili Bazı Hastalıkların Saptanmasında Boyun Çevresi Ölçümü" ,Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi ,vol.11 ,pp.100 -110 ,2146-2631 ,2021
5 PULAT DEMİR HALİME,ELKİN NURTEN,BARUT ABDULLAH YÜKSEL,BAYRAM HATİCE MERVE,AVERİ SEVDA ,"Vardiyalı Çalışan Sağlık Personelinin Uyku Süresi ve Beslenme Durumunun Değerlendirilmesi" ,İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi ,vol.1 ,pp.89 -107 ,2602-2605 ,2017 Link
6 PULAT DEMİR HALİME,BAYRAM HATİCE MERVE,Yavuzer Gülşah ,"Huzurevinde ve Kendi Evinde Yaşayan Yaşlıların Beslenme Durumlarının ve Yaşam Doyumlarının İncelenmesi" ,İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi ,vol.3 ,pp.641 -655 ,2602-2605 ,2019 Link
7 BAYRAM HATİCE MERVE,ÖZTÜRKCAN SEYFETTİN ARDA ,"Sporcularda Ergojenik Destekler" ,Türkiye Klinikleri Journal of Health Science ,vol.5 ,pp.641 -653 ,2536-4391 ,2020 Link
8 Batar Nazlı, Pulat Demir Halime, Bayram Hatice Merve ,"Assessment of nutritional status, body composition and blood biochemical parameters of patients following Sleeve gastrectomy: 6 months follow up" ,Clinical Nutrition ESPEN ,2405-4577 ,2021 Link
9 Başak CAN, Hatice Merve BAYRAM, Arda ÖZTÜRKCAN ,"ÇEVRESEL SORUNLARA KARŞI ÇÖZÜM ÖNERİLERİ: GÜNCEL SÜRDÜRÜLEBİLİR BESLENME UYGULAMALARINA GENEL BAKIŞ" ,Gıda ,vol.46 ,pp.1138 -1157 ,1300-3070 ,2021 Link
10 Hatice Merve BAYRAM, Arda ÖZTÜRKCAN ,"Nutrition Quality of the Turkey Packaged Foods and Beverages: A Comparison of Two Nutrient Profile Models" ,Journal of Food Products Marketing ,vol.27 ,pp.255 -265 ,2021 Link
11 Halime Pulat Demir, Hatice Merve Bayram ,"Orthorexia nervosa: The relationship with obsessive-compulsive symptoms and eating attitudes among individuals with and without healthcare professionals" ,Mediterranean Journal of Nutrition and Metabolism ,vol.15 ,pp.23 -33 ,1973-7998 ,2022 Link
12 PULAT DEMİR Halime,İDİZ Cemile,BAYRAM Hatice Merve,YILDIRIM Sevda ,"Effects Nutritional Status and Habits During Pregnancy on Term and Preterm Births" ,Eurasian Journal of Medicine and Oncology ,vol.2 ,pp.84 -90 ,2587196X ,2018 Link , Dosya
13 Halime PULAT DEMİR , Hatice Merve BAYRAM ,"Futbol İl Hakemlerinin Beslenme Alışkanlıkları, Besin Tüketimleri ve Antropometrik Ölçümlerinin Değerlendirilmesi" ,Türkiye Klinikleri Journal of Sports Sciences ,vol.9 ,pp.23 -32 ,1308-0938 ,2021 Link , Dosya
14 Hatice Merve BAYRAM, Fuzail Mohammed MAJOO, Arda OZTURKCAN ,"Polyphenols in the prevention and treatment of non-alcoholic fatty liver disease: An update of preclinical and clinical studies" ,Clinical Nutrition ESPEN ,vol.44 ,pp.1 -14 ,2405-4577 ,2021 Link , Dosya
15 Bayram Hatice Merve, Eren Fatih, Güneş Fatma Esra ,"The relationship between polyphenols and miRNAs: A novel therapeutic strategy for metabolic associated fatty liver diseas" ,Hepatology Forum ,vol.2 ,pp.128 -136 ,1307-5888 ,2021 Link , Dosya

Ulusal

1 BAYRAM Hatice Merve, GÜNEŞ Fatma Esra ,"Sarkopeni ve Beslenme Yaklaşımı" ,Geriatrik Bilimler Dergisi ,pp.25 -34 , 2636-8315 ,2020 Link , Dosya
2 Gökhan Çelik, Hatice Merve Bayram, S. Arda Öztürkcan ,"Ergojenik Destekler: Özel Bir Grup "Veteran Sporcular"" ,Ulusal Spor Bilimleri Dergisi ,vol.5 ,pp.104 -121 , 2587-134X ,2021 Link , Dosya

Bildiriler

1 PULAT DEMİR HALİME,BAYRAM HATİCE MERVE,CAN MERVE ,"Beslenme ve diyetetik ile sosyal hizmet bölümünde okuyan üniversite öğrencilerinde Ortoreksiya Nevroza sıklığının karşılaştırılması" ,8. Ulusal Obezite Kongresi ,23.11.2017
2 PULAT DEMİR HALİME,BAYRAM HATİCE MERVE,YAVUZER GÜLŞAH ,"Huzurevinde kalan ve kendi evinde yaşayan yaşlıların beslenme durumları ile yaşam kalitelerinin değerlendirilmesi" ,8. Ulusal Obezite Kongresi ,23.11.2017
3 PULAT DEMİR HALİME,BAYRAM HATİCE MERVE ,"Diyetisyene Başvuran Bireylerin Depresyon Durumunun Değerlendirilmesi" ,6. Ulusal Obezite Kongresi ,08.12.2016
4 PULAT DEMİR HALİME,BAYRAM HATİCE MERVE ,"Gebelikte Beslenme Durumu ve Alışkanlıklarının Term ve Preterm Doğuma Etkisi" ,6.Ulusal Obezite Kongresi ,08.12.2016
5 Halime PULAT DEMİR , Hatice Merve BAYRAM ,"İNSÜLİN DİRENCİ OLAN BİREYLERDE UYKU KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ" ,5. ULUSLARARASI BESLENME OBEZİTE VE TOPLUM SAĞLIĞI KONGRESİ ,2021 Link
6 Hatice Merve BAYRAM, Raim İLİAZ, Arda ÖZTÜRKCAN, Fatma Esra GÜNEŞ ,"METABOLİK (DİSFONKSİYON) İLE İLİŞKİLİ YAĞLI KARACİĞER HASTALIĞINA SAHİP BİREYLERDE LİYOFİLİZE KIZILCIK (CORNUS MAS L.) MEYVESİNİN ANTROPOMETRİK ÖLÇÜMLER VE BİYOKİMYASAL PARAMETRELER ÜZERİNE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ" ,9. Uluslararası Tıp ve Sağlık Bilimleri Araştırmaları Kongresi ,2022 Link