Dr.Öğr.Üyesi
GÜLSÜM VEZİR OĞUZ
Yayınlar & Eserler


Dr.Öğr.Üyesi GÜLSÜM VEZİR OĞUZ

Yayınlar & Eserler

SCI,SCI EXPANDED,SSCI,AHCI Kapsamında

Uluslararası

1 VEZİR OĞUZ GÜLSÜM ,"THE INFLUENCE OF VIRTUAL STORE ATMOSPHERE, ONLINE SHOPPING SATISFACTION AND PERCEIVED RISK IN ONLINE SHOPPING ON INTENTION TO CONTINUE ONLINE SHOPPING" ,Social Sciences Studies Journal ,vol.4 ,pp.1452 -1458 ,2587-1587 ,2018 Link
2 VEZİR OĞUZ GÜLSÜM ,"TÜKETİCİLERİN ÇEVRE BİLİNÇLERİNİN ÇEVREYE DOST ÜRÜNLER SATIN ALMA DAVRANIŞINA ETKİSİ" ,the Journal of Academic Social Sciences ,vol.64 ,pp.171 -182 ,2148-2489 ,2018 Link
3 VEZİR OĞUZ GÜLSÜM,AKIN MERYEM ,"SOSYAL MEDYADA VİRAL PAZARLAMANIN MARKA DEĞERİNE ETKİSİ" ,International Journal of Social Humanities Sciences Research (JSHSR) ,vol.4 ,pp.600 -609 ,2459-1149 ,2017 Link
4 VEZİR OĞUZ GÜLSÜM ,"INVESTIGATION OF THE EFFECT OF RETRO MARKETING ON BRAND LOYALTY OVER GENERATIONS X, Y & Z" ,International Journal of Disciplines In Economics and Administrative Sciences Studies (IDEAstudies) ,vol.3 ,pp.48 -60 ,2587-2168 ,2017 Link
5 VEZİR OĞUZ GÜLSÜM ,"THE EFFECTS OF E WOM'S INSTAGRAM PRODUCT PREFERENCES AS A MARKETING COMMUNICATION" ,International Journal of Academic Value Studies (Javstudies JAVS) ,vol.3 ,pp.376 -383 ,2149-8598 ,2017 Link
6 VEZİR OĞUZ GÜLSÜM ,"Yaratıcı Düşüncenin Kişisel Satış Üzerine Etkisi: Perakende Giyim Sektöründe Bir Uygulama" ,İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi ,vol.6 ,pp.1247 -1259 ,2147-1185 ,2017
7 VEZİR OĞUZ GÜLSÜM,GÜRDAL SAHAVET ,"Perakende Sektöründe Mağaza Atmosferinin Satış Personeli Performansı Üzerine Etk" ,International Journal of Academic Value Studies (Javstudies JAVS) ,vol.3 ,pp.41 -54 ,2149-8598 ,2017 Link

Ulusal

1 VEZİR OĞUZ GÜLSÜM ,"Satış Faaliyetlerinde Hizmet İçi Eğitim Ve Müşteri Odaklı Satışİlişkisi" ,Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi ,vol.14 ,pp.395 -410 ,2149-2786 ,2017
2 VEZİR OĞUZ GÜLSÜM,BİLGEN İLKNUR ,"Loyalty In Cıty Marketıng: The Case Of Istanbul" ,NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ,vol.5 ,pp.77 -91 ,2147-5121 ,2017

Bildiriler