Arş.Gör.
GÖKÇE UZGÖREN
Yayınlar & Eserler


Arş.Gör. GÖKÇE UZGÖREN

Yayınlar & Eserler

SCI,SCI EXPANDED,SSCI,AHCI Kapsamında

Uluslararası

Ulusal

1 UZGÖREN GÖKÇE,ERDÖNMEZ MÜYESSER EBRU ,"Kamusal açık alanlarda mekan kalitesi ve kentsel mekan aktiviteleri ilişkisi üzerine karşılaştırmalı bir inceleme" ,Megaron Dergisi ,vol.12 ,pp.41 -56 ,1309-6915 ,2017 Link
2 TÜRKÜN ASUMAN,UZGÖREN GÖKÇE ,"Airbnb’nin Soylulaşma Sürecine Etkisi: Kadıköy Rasimpaşa Mahallesi Örneği" ,Planlama Dergisi ,vol.28 ,pp.154 -170 ,2018 Link

Bildiriler

1 UZGÖREN GÖKÇE ,"Paylaşım Ekonomisi Kavramının Kent Mekânı ve Yaşamına Etkisi" ,II. Mimari Tasarım Araştırmaları Ulusal Sempozyumu
2 UZGÖREN GÖKÇE ,"Neoliberal Ekonomi Politikaları Odağında Gelişen Kentsel Turizm Sektörü ve Soylulaşma İlişkisi" ,Düğümler ve Çözümler Ulusal Lisansüstü Öğrenci Konferansı ,pp.24 ,01.06.2017
3 UZGÖREN GÖKÇE ,"Konut Alanlarındaki Soylulaşmanın Kentlilik Bilinci Bağlamında İncelenmesi Bursa Tarihi Kent Merkezi Örneği" ,Kent Kültürü ve Kentlilik Bilinci Sempozyumu ,pp.15 -31 ,01.09.2016
4 TÜRKÜN ASUMAN,UZGÖREN GÖKÇE ,"Airbnb nin Soylulaşma Sürecine Etkisi: Kadıköy Rasimpaşa Mahallesi Örneği" ,15. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, ODTÜ, Ankara
5 UZGÖREN GÖKÇE ,"Küreselleşme, Yaratıcı Şehirler ve Sanat" ,I. International Congress on Art and Usage of High Technology in Arts ,05.07.2018
6 UZGÖREN GÖKÇE ,"Korunan Alanların Planlanmasında McHarg-Overlay (Çakıştırma) Yönteminin Kullanılması: Bursa Örneği" ,International Symposium on Urbanization and Environmental Problems
7 Uzgören, G., Öztürk, T., Ürük, F. ve Özel, Y. ,"Kamusal Alanlardaki Kentsel Iç Mekanlari Placemaking Süreci Üzerinden Okumak: Project for Public Spaces Derneğinin Çalışmalarının Incelenmesi" ,II. Ulusal Iç Mimari Tasarım Sempozyumu ,06.12.2018
8 Öztürk, T., Ürük, F., Özel, Y. ve Uzgören, G. ,"Mekansal Elverişlilik ve Fiziksel Çevre Kalitesi Bağlamında Mekansal Kalite Analizi" ,II. Ulusal Iç Mimari Tasarım Sempozyumu ,06.12.2018
9 Ürük, F. ve Özel, Y. Uzgören, G. ve Öztürk, T. ,"Mobilya ve Süs" ,II. Ulusal İç Mimari Sempozyumu
10 Gökçe Uzgören ,"Kentsel Mekânın Toplumsal Yeniden Üretimi Sürecinde Belirleyici Faktörler: San Marco Meydanı Örneği" ,VI. Uluslararası Yıldız Sosyal Bilimler Kongresş ,13.12.2019
11 Gökçe Uzgören ,"Alternatif Bir Alışveriş Mekânı Olarak Geleneksel Semt Pazarlarının Kamusallık Bağlamında Taşıdığı Potansiyeller" ,Ulusal Lisansüstü Mekânsal Çalışmalar Sempozyumu, MSGSU ,2020 , Dosya