Dr.Öğr.Üyesi
FATMA GÜL GEDİKKAYA
Yayınlar & Eserler


Dr.Öğr.Üyesi FATMA GÜL GEDİKKAYA

Yayınlar & Eserler

SCI,SCI EXPANDED,SSCI,AHCI Kapsamında

Uluslararası

1 Gedikkaya Muhammed Tolga,GEDİKKAYA FATMA GÜL ,"BİLGİSAYAR SİMÜLASYONLARININ KAMU POLİTİKALARI (ve KAMU YÖNETİMİ) ÖĞRETİMİNDE KULLANIMI" ,Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ,1300-1582 ,2019
2 ALTUNOK HATİCE,GEDİKKAYA FATMA GÜL ,"Türkiye’de Darbeler ve Askeri Yargı Kurumları" ,Turkish Studies ,vol.12 ,pp.65 -82 ,1308-2140 ,2017
3 ALTUNOK HATİCE,GEDİKKAYA FATMA GÜL ,"Cumhuriyet Türkiyesi’nde Kamu Politikalarının Üretilmesinde Kadın" ,AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ,vol.17 ,pp.211 -237 ,13030035 ,2017
4 ALTUNOK HATİCE,GEDİKKAYA FATMA GÜL ,"Kamu Politikası Öğrenim ve Öğretim Araçları Olarak Sözlük ve Ansiklopediler Üzerine İçerik Analizi" ,AKADEMİK YAKLAŞIMLAR DERGİSİ ,vol.7 ,pp.53 -68 ,2146-1740 ,2016
5 ALTUNOK HATİCE,GEDİKKAYA FATMA GÜL ,"CUMHURİYET TÜRKİYESİ NDE KAMU POLİTİKALARININ ÜRETİLMESİNDE KADIN" ,Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ,vol.16 ,1303-0035 ,2016

Ulusal

1 ALTUNOK HATİCE,Aydın Hakan,GEDİKKAYA FATMA GÜL ,"Kadına Karşı Şiddetle Mücadele PolitikasındaÇıktılar Üzerine Bir Değerlendirme" ,Yasama Dergisi ,pp.5 -22 ,1306-6250 ,2016

Bildiriler

1 Gedikkaya Muhammed Tolga,GEDİKKAYA FATMA GÜL ,"Bilgisayar Simülasyonlarının Kamu Politikaları ve Kamu Yönetimi Öğretiminde Kullanımı" ,KAYFOR 16
2 ALTUNOK HATİCE,GEDİKKAYA FATMA GÜL ,"Türkiye’de Doktora Tezlerinde Göç Olgusu" ,. Uluslar arası Kahramanmaraş Yönetim, Ekonomi ve Siyaset Kongresi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
3 GEDİKKAYA FATMA GÜL,ALTUNOK HATİCE,Aydın Hakan ,"Türkiye’de Geçici Koruma Statüsündeki Göçmenlere Yönelik Faaliyetler Üzerine İnceleme: Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı" ,Kamu Yönetimi Sempozyumu 11 KAYSEM ,19.11.2017 Link
4 ALTUNOK HATİCE,GEDİKKAYA FATMA GÜL ,"Göç Politikalarının Akademideki Aktörleri: Göç Araştırma Merkezleri" ,Kamu Yönetimi Sempozyumu 11, KAYSEM ,19.11.2017
5 ALTUNOK HATİCE,GEDİKKAYA FATMA GÜL ,"Türkiye’de Doktora Tezlerinde Göç Olgusu" ,I. Uluslararası Kahramanmaraş Yönetim Ekonomi ve Siyaset Kongresi ,pp.193 -193 ,10.10.2017
6 GEDİKKAYA FATMA GÜL,ALTUNOK HATİCE ,"Politika Aracı Olarak Kamu Spotları Aile Politikaları Üzerine Bir İnceleme" ,uluslararası osmaneli sosyal bilimler kongresi ,pp.414 -422 ,12.10.2016 Link
7 GEDİKKAYA FATMA GÜL ,"Yönetim Teorilerinde Liderlik" ,INMAR Congress ,18.03.2016
8 ALTUNOK Hatice, GEDİKKAYA. Fatma Gül ,"Etik Komisyonlarında Kadın" ,II. Kadın Araştırmaları Sempozyumu
9 ALTUNOK Mustafa, HALİLOĞLU.Fatma Gül, ÖZKAYA. Ömer ,"Belediyelerde Stratejik Planlama Sürecine Katılım Düzeyi" ,. Kamu Yönetimi Sempozyumu, Kuramdan Uygulamaya Yerel Yönetimler ve Kentsel Politikalar ,pp.567 -578