Dr.Öğr.Üyesi
FATİH FUAT TUNCER
Kitap & Editörlük


Dr.Öğr.Üyesi FATİH FUAT TUNCER

Kitap & Editörlük

Kitap

1 TUNCER FATİH FUAT ,"21. Yüzyılda Asya-Pasifik: Bölgesel Politikalar. Uluslararası Sorunlar. Yeni Aktörler" ,Araştırma (Tez Hariç) Kitabı ,1 Basım ,Özer, Sanem, Atvur, Senem, İzol, Ramazan ,Çin’in ”Yeni Balkanlar” Politikası ,Seçkin Yayıncılık ,ss 496 ,2017

Editörlük