Dr.Öğr.Üyesi
EMRAH TÜNCER


Dr.Öğr.Üyesi EMRAH TÜNCER

SCI,SCI EXPANDED,SSCI,AHCI Kapsamında

Uluslararası

1 Emrah Tüncer ,"ÇEVRESEL ŞARTLARDA MEMORAT VE MENKIBENİN ROLÜ: ELAZIĞ, KARAKOÇAN İLÇESİNDEKİ ÇAYIRGÜLÜ KÖYÜ ÖRNEĞİ" ,Uluslararası Toplumsal Bilimler Dergisi ,vol.4 ,pp.122 -135 ,2587-2591 ,2020 Link
2 TÜNCER EMRAH ,"ANTROPOLOJİDE YÖNTEM VE ETİK: CHAGNON'UN " YANOMAMÖ: SAVAŞA DOĞANLAR" ÇALIŞMASINA ELEŞTİREL BİR BAKIŞ" ,Motif Akademi Halkbilimi Dergisi ,vol.14 ,pp.419 -426 ,1308-4445 ,2021 Link
3 TÜNCER EMRAH ,"Sosyal Dayanışma, Dini İnanç Ve Kutsal Yerler: Elazığ Karakoçan’da Ohi Nehri Çevresindeki 7 Köy Örneği" ,International Journal of Social And Humanities Sciences ,vol.4 ,pp.229 -240 ,2602-3288 ,2020 Link
4 TÜNCER EMRAH ,"Anlamlı Entegrasyon: Karakoçan’da Dini Tutum, Kültür Ve Günlük Yaşam" ,Journal Of Instıtute Of Economıc Development And Socıal Researches ,vol.6 ,pp.461 -469 ,2630-6166 ,2020 Link
5 TÜNCER EMRAH ,"Levi Strauss’un Karşılıklılık, Marcel Mauss’un ArmağanDüşüncesinin Anarşizmdeki Temelleri" ,Socıal Mentalıty And Researcher Thınkers Journal ,vol.6 ,pp.197 -201 ,2630-631X ,2020 Link
6 TÜNCER EMRAH ,"SÖMÜRGECİLİK VE ANTROPOLOJİ: PERU VE MEKSİKA’YI ”YAĞMURU BİLE” FİLMİ ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRMEK" ,Kesit Akademi ,vol.25 ,pp.405 -413 ,2149-9225 ,2020 Link
7 TÜNCER EMRAH ,"Ormanların Korunmasında Ağaç Kültünün, Menkıbenin ve Memoratın Etkisi: Elazığ, Karakoçan İlçesindeki Çayırgülü Köyü Örneği" ,Social Sciences Studies Journal ,vol.6 ,pp.11 -18 ,2587-1587 ,2019 Link
8 TÜNCER EMRAH ,"YEDİ KARDEŞİN İZİNDE: YER ADLARI NE SÖYLER?" ,Socrates Journal of Interdisciplinary Social Researches ,vol.7 ,pp.1 -10 ,2757-5519 ,2021 Link
9 TÜNCER EMRAH ,"RİTÜEL, EŞİKSELLİK VE DAYANIŞMA: ÇORİ BORİ ZİYARET EVİ ÖRNEĞİ" ,Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi ,vol.2 ,pp.25 -34 ,1302-6658 ,2021 Link
10 TÜNCER EMRAH ,"Etnografya'nın Türkiye'ye Girişi ve İlm-i Ahval-i Akvam" ,İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi [itobiad] ,vol.10 ,pp.3013 -3027 ,2147-1185 ,2021 Link
11 KAVGAOĞLU DERYA, TÜNCER EMRAH, BAŞCILLAR MEHMET ,"Mediating Role of Literature in Social Policy Creation Practices of Social Work Students: Berji Kristin: Tales from Garbage Hills Sample" ,Revista Conrado ,vol.18 ,pp.80 -88 ,2519-7320 ,2022 Link

Ulusal

Bildiriler

1 TÜNCER EMRAH ,"Mana Etrafında Bütünleşme: Karakoçan’da Cem Ve Fark" ,Uluslararası Van Sosyal Bilimler Kongresi ,pp.27 -28 ,978-625-7139-14-4 ,01.08.2020 Link
2 TÜNCER EMRAH ,"Sosyal Dayanışma, Dini İnanç ve Kutsal Yerler: Elazığ Karakoçan’da Ohi Nehri Çevresindeki 7 Köy Örneği" ,IV. International Social Sciences and Humanities Berlin Conference
3 TÜNCER EMRAH ,"The Legend, The Memorıal And The Cult Of Protectıng Forest: The Example Of The Vıllage Of Cayırgulu" ,3.Uluslararası Sosyal Bilimleri Kongresine (USBIK 2020) ,28.02.2020 Link
4 TÜNCER EMRAH ,"Ritüel, Eşiksellik Ve Dayanışma: Çori Bori Ziyaret Evi Örneği" ,4. Uluslararası Marmara Sosyal Bilimler Kongresi ,pp.79 -87 ,978-605-69509-9-5 ,2020 Link , Dosya
5 Emrah Tüncer; Betül Tansel ,"Breathless Cycle In The Capıtalısm Labyrınth: Beıng A Food Delıvery Personnel In Manhattan" ,3rd INTERNATIONAL NEW YORK CONFERENCE ON EVOLVING TRENDS IN INTERDISCIPLINARY RESEARCH & PRACTICES ,pp.284 , 978-625-7279-52-9 ,2020 Link , Dosya
6 Emrah Tüncer ,"Yedi Kardeşin İzinde: Yer Adları Ne Söyler?" ,KARADENİZ ZİRVESİ 5. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ ,pp.35 -35 ,978-625-7341-08-0 ,2021 Link , Dosya