Dr.Öğr.Üyesi
EREN EFE


Dr.Öğr.Üyesi EREN EFE

SCI,SCI EXPANDED,SSCI,AHCI Kapsamında

Uluslararası

Ulusal

1 EFE EREN ,"ÇOK PARTİLİ YAŞAMA GEÇİŞ SÜRECİNDE SOSYALİSTHAREKET" ,Eğitim Bilim Toplum ,vol.15 ,pp.40 -73 ,1303-9202 ,2017

Bildiriler