Doç.Dr.
EBRU NERGİZ
Yayınlar & Eserler


Doç.Dr. EBRU NERGİZ

Yayınlar & Eserler

SCI,SCI EXPANDED,SSCI,AHCI Kapsamında

Uluslararası

1 ORHAN OSMAN ZEKAYİ, NERGİZ EBRU ,"Turkey 's Current Account Deficit Problem and Its Effects On The European Union Accession" ,İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi ,vol.1 ,pp.137 -158 ,2148-4287 ,2014
2 NERGİZ EBRU, ŞENEL SEÇİL ,"The Effects of the Global Financial Crisis on the Central and Eastern European Countries" ,International Journal of Business and Social Science ,vol.2 ,pp.186 -192 ,2219-1933 ,2011
3 NERGİZ EBRU, ÖZTÜRK FATMA ,"Uluslararası Pazarlamada Markalaşmanın Önemi: Mavi Jeans Örneği" ,Middle Black Sea Journal of Communication Studies ,vol.4 ,pp.24 -39 ,2587-1544 ,2019 , Dosya
4 NERGİZ EBRU, BARUTCU HÜSEYİN CAN ,"The Impact of Industry 4.0 Applications on Production Processes: The Case of Bosch Industry and Trade Corporation " ,Econder International Academic Journal ,vol.4 ,pp.47 -71 ,2602-3806 ,2020 Link , Dosya

Ulusal

1 NERGİZ EBRU,YILMAZ FATİH ,"Çalışanların iş Tatmininin Performanslarına Etkisi: Atatürk Havalimanı Gümrüksüz Satş İşletmesi Örneği" ,Kastamonu Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi ,pp.50 -79 ,2147-6012 ,2016 Link
2 NERGİZ EBRU,KAÇMAZER MEHMET ALİ ,"Avrupa Birliği'ne Üyelik Süreci Kapsamında Yeni Bilgisayarlı Transit Sistemi Uygulamasının Transit Ticarete Etkileri İpsala Sınır Kapısı Örneği" ,Kastamonu Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi ,pp.8 -29 ,2147-6012 ,2016
3 DİLEK SERKAN, KESGİNGÖZ HAYRETTİN, NERGİZ EBRU ,"Ekonomi Okuryazarlığının Girişimcilik Niyeti Üzerine Etkisi " ,Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi ,vol.54 ,pp.89 -107 ,2148-1237 ,2019 , Dosya

Bildiriler

1 NERGİZ EBRU ,"Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne Uyum Sürecinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’na Geçişte Yaşanan Zorluklar: Sigorta, Boya ve Denetim Sektörlerinden Örnekler" ,2. Uluslararası Yerel Kalkınma ve Finansman Kongresi ,pp.15 -20 ,15.03.2017
2 NERGİZ EBRU ,"Turkey 's Performance in Attracting European Union Originated Foreign Direct Investment" ,Conference on International Management ,19.12.2016
3 NERGİZ EBRU ,"Use of Social Media as a Tool for European Union Communication" ,2nd International New Media Conference ,pp.41 -53 ,07.11.2016
4 NERGİZ EBRU ,"Mikro Küçük ve Orta Boy İşletmelerin Avrupa Birliği Ekonomisi ndeki Rolü" ,15. Ulusal İşletmecilik Kongresi
5 NERGİZ EBRU ,"The European Refugee Crisis and its Effects on the Relationships Between Turkey and the European Union" ,ICPSIR 2016: 18th International Conference on Political Science and International Relations