Dr.Öğr.Üyesi
EMRAH DOĞAN


Dr.Öğr.Üyesi EMRAH DOĞAN

SCI,SCI EXPANDED,SSCI,AHCI Kapsamında

Uluslararası

1 BAYRAÇ HÜSEYİN NACİ,DOĞAN EMRAH ,"Türkiye’de İklim Değişikliğinin Tarım Sektörü Üzerine Etkileri" ,Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi ,1306-6730 ,2016
2 AFŞAR MUHARREM,DOĞAN EMRAH ,"Türkiye’de Döngüsel Sermaye Tamponunun Kredi Büyümesi Üzerine Etkileri" ,Sakarya İktisat Dergisi ,vol.6 ,2147-0790 ,2017
3 AFŞAR ASLI,DOĞAN EMRAH ,"Analyzing Asset of Bubbles in the Housing Market With Right-Tailed Unit Root Tests: The Case of Turkey" ,Journal of Business Economics and Finance ,vol.7 ,pp.139 -147 ,2146-7943 ,2018
4 BAYRAÇ HÜSEYİN NACİ,DOĞAN EMRAH ,"Teknoloji Yoksulluğu ve Türkiye’de İhracatın İthalata Olan Bağımlılığı" ,International Journal of Social Inquiry ,vol.11 ,pp.17 -42 ,1307-8364 ,2018
5 AFŞAR MUHARREM,DOĞAN EMRAH ,"The Effect of Monetary Policy on Interest Rates in Turkey: A Microstructural Analysis" ,Business and Economic Research ,vol.7 ,pp.299 -310 ,2162-4860 ,2017
6 AFŞAR MUHARREM,DOĞAN EMRAH ,"Uzun Dönem Faiz Oranlarının Belirleyicileri: OECD Ülkelerine Yönelik Bir Panel Veri Analizi" ,Akademik Bakış Dergisi ,pp.103 -115 ,1694-528X ,2017
7 ŞIKLAR İLYAS,DOĞAN EMRAH,DİNÇ MEHMET ,"). Interest Rate Pass Through In Turkey: The Measurement of the Monetary Transmission Mechanism Dynamics" ,Journal of Business Economic Policy ,vol.3 ,2375-077 ,2016
8 AFŞAR MUHARREM,AFŞAR ASLI,DOĞAN EMRAH ,"Döviz Balonlarının Tespitine Yönelik Bir Analiz: Türkiye Örneği" ,Erciyes Üniversitesi İİBF Dergisi ,pp.447 -460 ,13013688 ,2019
9 DOĞAN EMRAH,BAYRAÇ HÜSEYİN NACİ ,"Türkiye’de Cari Açık Sorunu Üzerine Mikro Temelli Bir Yaklaşım" ,Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi ,1302-9703 ,2014
10 BAYRAÇ HÜSEYİN NACİ,DOĞAN EMRAH ,"Türkiye’de Teknoloji İthalatı ve Ekonomik Büyümenin Sürdürülebilirliği" ,Akademik Bakış Dergisi ,pp.19 -37 ,1694-528X ,2016
11 DOĞAN EMRAH, ÖZARSLAN DOĞAN BAŞAK ,"Does Wind Energy Affect Economic Growth in Developing Countries?" ,İSTATİSTİK VE UYGULAMALI BİLİMLER DERGİSİ ,vol.1 ,pp.99 -106 ,2718-0999 ,2020 Link
12 BAYRAÇ HÜSEYİN NACİ,DOĞAN EMRAH ,"Teknoloji Yoksulluğu ve Türkiye’xxde İhracatın İthalata Olan Bağımlılığı" ,International Journal of Social Inquiry ,vol.11 ,pp.17 -42 ,1307-8364 ,2018
13 EMRAH DOĞAN, BAŞAK ÖZARSLAN DOĞAN ,"Does Wind Energy Affect Economic Growth in Developing Countries?" ,İstatistik ve Uygulamalı Bilimler Dergisi ,vol.1 ,pp.99 -106 ,2718-0999 ,2020 Link
14 ÖZDEMİR ONUR, DOĞAN EMRAH ,"Ticari Küreselleşme, Ticari Açıklık ve Bölüşüm Olgusunun Gelir Eşitsizliği Üzerinden Değerlendirilmesi: OECD Ülkeleri Açısından Bir İnceleme" ,Business and Economics Research Journal ,vol.12 ,pp.245 -268 ,1309-2448 ,2021 Link
15 DOĞAN EMRAH, GÜLER CENGİZHAN ,"AN ANALYSIS OF THE IMPACTS OF FINANCIAL INCLUSION ON INCOME INEQUALITY IN THE FRAGILE FIVE COUNTRIES" ,M U Iktisadi ve Idari Bilimler Dergisi ,vol.43 ,pp.1 -20 ,1300-7262 ,2021 Link
16 DOĞAN EMRAH ,"DETECTING FINANCIAL CONTAGION BUBBLES IN FUTURE MARKETS: AN EMPIRICAL EVIDENCE FROM RIGHT-TAILED UNIT ROOT TEST APPROACH" ,Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi ,vol.12 ,pp.21 -36 ,1309-4289 ,2021 Link
17 DOĞAN EMRAH, ÖZARSLAN DOĞAN Başak ,"Finansal Gelişme ve İnovasyon, Türkiye’de Yenilenebilir Enerji Üretimini Artırıyor mu?" ,Turkish Studies-Economics, Finance, Politics ,vol.16 ,pp.783 -797 ,2667-5625 ,2021 Link
18 DOĞAN EMRAH, ÖZARSLAN DOĞAN Başak ,"JEOPOLİTİK RİSKİN EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: KIRILGAN BEŞLİ ÜLKELERİNDEN AMPİRİK KANITLAR" ,Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi ,vol.14 ,pp.978 -990 ,2564-6931 ,2021 Link

Ulusal

1 DOĞAN EMRAH ,"İktisat Perspektifinden Postmodern Epistemolojiler" ,Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi ,vol.18 ,pp.17 -28 ,1302-1265 ,2016

Bildiriler