Dr.Öğr.Üyesi
EMRAH DOĞAN


Dr.Öğr.Üyesi EMRAH DOĞAN

SCI,SCI EXPANDED,SSCI,AHCI Kapsamında

Uluslararası

1 AFŞAR MUHARREM,DOĞAN EMRAH ,"Türkiye’de Döngüsel Sermaye Tamponunun Kredi Büyümesi Üzerine Etkileri" ,Sakarya İktisat Dergisi ,vol.6 ,2147-0790 ,2017
2 AFŞAR ASLI,DOĞAN EMRAH ,"Analyzing Asset of Bubbles in the Housing Market With Right-Tailed Unit Root Tests: The Case of Turkey" ,Journal of Business Economics and Finance ,vol.7 ,pp.139 -147 ,2146-7943 ,2018
3 BAYRAÇ HÜSEYİN NACİ,DOĞAN EMRAH ,"Teknoloji Yoksulluğu ve Türkiye’de İhracatın İthalata Olan Bağımlılığı" ,International Journal of Social Inquiry ,vol.11 ,pp.17 -42 ,1307-8364 ,2018
4 AFŞAR MUHARREM,DOĞAN EMRAH ,"The Effect of Monetary Policy on Interest Rates in Turkey: A Microstructural Analysis" ,Business and Economic Research ,vol.7 ,pp.299 -310 ,2162-4860 ,2017
5 AFŞAR MUHARREM,DOĞAN EMRAH ,"Uzun Dönem Faiz Oranlarının Belirleyicileri: OECD Ülkelerine Yönelik Bir Panel Veri Analizi" ,Akademik Bakış Dergisi ,pp.103 -115 ,1694-528X ,2017
6 ŞIKLAR İLYAS,DOĞAN EMRAH,DİNÇ MEHMET ,"). Interest Rate Pass Through In Turkey: The Measurement of the Monetary Transmission Mechanism Dynamics" ,Journal of Business Economic Policy ,vol.3 ,2375-077 ,2016
7 AFŞAR MUHARREM,AFŞAR ASLI,DOĞAN EMRAH ,"Döviz Balonlarının Tespitine Yönelik Bir Analiz: Türkiye Örneği" ,Erciyes Üniversitesi İİBF Dergisi ,pp.447 -460 ,13013688 ,2019
8 DOĞAN EMRAH,BAYRAÇ HÜSEYİN NACİ ,"Türkiye’de Cari Açık Sorunu Üzerine Mikro Temelli Bir Yaklaşım" ,Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi ,1302-9703 ,2014
9 BAYRAÇ HÜSEYİN NACİ,DOĞAN EMRAH ,"Türkiye’de Teknoloji İthalatı ve Ekonomik Büyümenin Sürdürülebilirliği" ,Akademik Bakış Dergisi ,pp.19 -37 ,1694-528X ,2016
10 DOĞAN EMRAH, ÖZARSLAN DOĞAN BAŞAK ,"Does Wind Energy Affect Economic Growth in Developing Countries?" ,İSTATİSTİK VE UYGULAMALI BİLİMLER DERGİSİ ,vol.1 ,pp.99 -106 ,2718-0999 ,2020 Link
11 EMRAH DOĞAN, BAŞAK ÖZARSLAN DOĞAN ,"Does Wind Energy Affect Economic Growth in Developing Countries?" ,İstatistik ve Uygulamalı Bilimler Dergisi ,vol.1 ,pp.99 -106 ,2718-0999 ,2020 Link
12 ÖZDEMİR ONUR, DOĞAN EMRAH ,"Ticari Küreselleşme, Ticari Açıklık ve Bölüşüm Olgusunun Gelir Eşitsizliği Üzerinden Değerlendirilmesi: OECD Ülkeleri Açısından Bir İnceleme" ,Business and Economics Research Journal ,vol.12 ,pp.245 -268 ,1309-2448 ,2021 Link
13 DOĞAN EMRAH, GÜLER CENGİZHAN ,"AN ANALYSIS OF THE IMPACTS OF FINANCIAL INCLUSION ON INCOME INEQUALITY IN THE FRAGILE FIVE COUNTRIES" ,M U Iktisadi ve Idari Bilimler Dergisi ,vol.43 ,pp.1 -20 ,1300-7262 ,2021 Link
14 DOĞAN EMRAH ,"DETECTING FINANCIAL CONTAGION BUBBLES IN FUTURE MARKETS: AN EMPIRICAL EVIDENCE FROM RIGHT-TAILED UNIT ROOT TEST APPROACH" ,Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi ,vol.12 ,pp.21 -36 ,1309-4289 ,2021 Link
15 DOĞAN EMRAH, ÖZARSLAN DOĞAN Başak ,"Finansal Gelişme ve İnovasyon, Türkiye’de Yenilenebilir Enerji Üretimini Artırıyor mu?" ,Turkish Studies-Economics, Finance, Politics ,vol.16 ,pp.783 -797 ,2667-5625 ,2021 Link
16 DOĞAN EMRAH, ÖZARSLAN DOĞAN Başak ,"JEOPOLİTİK RİSKİN EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: KIRILGAN BEŞLİ ÜLKELERİNDEN AMPİRİK KANITLAR" ,Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi ,vol.14 ,pp.978 -990 ,2564-6931 ,2021 Link
17 AFŞAR ASLI, DOĞAN EMRAH ,"Bölgesel Fiyat Farklılıkları ve Konut Fiyat Yakınsaması" ,International Journal of Entrepreneurship and Management Inquiries ,vol.5 ,pp.122 -134 ,2602-3970 ,2021 Link
18 DOĞAN EMRAH, GÜLER CENGİZHAN ,"How Economic Policy Uncertainty Affect Carbon Emissions: A Case Of G-7 Countries" ,Journal of Economics and Business Issues (JEBI) ,vol.1 ,pp.32 -39 ,2791-8122 ,2021 Link
19 BAYRAÇ HÜSEYİN NACİ,DOĞAN EMRAH ,"Türkiye’de İklim Değişikliğinin Tarım Sektörü Üzerine Etkileri" ,Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi ,vol.11 ,pp.23 -46 ,1306-6730 ,2016 Link
20 DOĞAN EMRAH, AFŞAR ASLI ,"Politik ve Jeopolitik Riskler Hisse Senedi Piyasalarını Nasıl Etkiler:Yükselen Piyasa Ekonomilerinden Ampirik Kanıtlar" ,Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi ,vol.16 ,pp.688 -794 ,1306-6293 ,2021 Link
21 AFŞAR MUHARREM, DOĞAN EMRAH, ÖZARSLAN DOĞAN Başak ,"DOES HIGHER GEOPOLITICAL RISK LIMITS TURKISH FOREIGN DIRECT INVESTMENTS ?" ,Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi ,vol.8 ,pp.1456 -1475 ,2149-1658 ,2021 Link
22 BAYRAÇ HÜSEYİN NACİ,DOĞAN EMRAH ,"Teknoloji Yoksulluğu ve Türkiye’xxde İhracatın İthalata Olan Bağımlılığı" ,International Journal of Social Inquiry ,vol.11 ,pp.17 -42 ,1307-8364 ,2018
23 DOĞAN EMRAH ,"TOPLAM FAKTÖR VERİMLİLİĞİ, FİNANSAL GELİŞME VE İNOVASYON EKONOMİK BÜYÜMEYİ ARTIRIYOR MU?" ,ANASAY ,pp.137 -153 ,2587-2001 ,2022 Link

Ulusal

1 DOĞAN EMRAH ,"İktisat Perspektifinden Postmodern Epistemolojiler" ,Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi ,vol.18 ,pp.17 -28 ,1302-1265 ,2016
2 DOĞAN EMRAH ,"İktisat Perspektifinden Postmodern Epistemolojiler" ,Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi ,vol.18 ,pp.17 -28 ,1302-1265 ,2016
3 YILMAZ EBRU GÜL, DOĞAN EMRAH, ÖZDEMİR ONUR ,"Cari Açık Sorununa KOBİ'lerin Dış Ticaretten Aldıkları Payı Artırma Stratejisi Etkin Bir Çözüm Olabilir mi?" ,19 Mayıs Sosyal Bilimler Dergisi ,vol.2 ,pp.697 -723 ,2717-736X ,2021 Link

Bildiriler

1 AFŞAR ASLI, DOĞAN EMRAH ,"POLİTİK RİSKLERİN HİSSE SENEDİ PİYASALARI ÜZERİNE ETKİLERİ: AMPİRİK BİR ANALİZ" ,22. FİNANS SEMPOZYUMU ,13.10.2018
2 DOĞAN EMRAH ,"Küresel Kriz, Cari Açık ve Türkiye" ,III. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi ,20.05.2014
3 DOĞAN EMRAH, ÖZARSLAN BAŞAK ,"Türkiye’de Finansal Gelişim, İnovasyon ve Temiz Enerji Üretimi: ARDL Sınır Testi Yaklaşımı" ,3rd International Conference on Economics, Finance and Management: “Recent Trends of the 21st Century in Economics, Finance and Management” ,pp.25 -26 ,06.11.2019
4 AFŞAR MUHARREM, AFŞAR ASLI, DOĞAN EMRAH ,"TÜRK DÖVİZ PİYASALARINDA BALONLARIN VARLIĞI ÜZERİNE AMPİRİK BİR ANALİZ" ,I. INTERNATIONAL CONGRESS OF POLITICAL, ECONOMIC AND FINANCIAL ANALYSIS ,pp.529 -534 ,24.11.2018
5 AFŞAR MUHARREM, DOĞAN EMRAH ,"Finansal Gelişme Boyutu Olarak Finansal Kapsayıcılık ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye Örneği" ,INNOVATION AND GLOBAL ISSUES IN SOCIAL SCIENCES III ,29.04.2018
6 AFŞAR MUHARREM, DOĞAN EMRAH ,"CREDIT GROWTH, MACROPRUDENTIAL POLICY AND COUNTERCYCLICAL CAPITAL BUFFERS: AN EMPRICAL EVIDENCE FROM TURKEY" ,Conference of the International Journal of Arts & Sciences ,pp.133 -134 ,1943-6114 ,01.01.2018 Link
7 AFŞAR MUHARREM, DOĞAN EMRAH ,"Determinants of Credit Risk for the Turkish Banking System" ,2nd International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society ,pp.99 ,20.10.2016
8 BAYRAÇ HÜSEYİN NACİ, DOĞAN EMRAH ,"TÜRKİYE’DE ENERJİ TÜKETİMİNİN EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: MARKOV SWITCHING YAKLAŞIMI" ,EY International Congress on Economics II ,06.11.2015 Link
9 YILMAZ EBRU GÜL, DOĞAN EMRAH, ÖZDEMİR ONUR ,"HAVA KARGO TAŞIMACILIĞI VE DIŞ TİCARET ARASINDA NEDENSELLİK İLİŞKİSİ SINAMASI" ,5. ULUSLARARASI 19 MAYIS YENİLİKÇİ BİLİMSEL YAKLAŞIMLAR KONGRESİ ,pp.305 -306 ,23.05.2021
10 DOĞAN EMRAH ,"Kırılgan Beşli Ülkelerde Finansal Kapsayıcılık ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Bir Panel Eşik Modeli Analizi" ,7th International Conference on Economics
11 DOĞAN EMRAH ,"TOPLAM FAKTÖR VERİMLİLİĞİ, İNOVASYON, FİNANSAL GELİŞME VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ: GELİŞEN PİYASA ÜLKELERİNDEN AMPİRİK KANITLAR" ,4. ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ ,pp.104 -105 ,18.10.2020
12 DOĞAN EMRAH, ÖZDEMİR ONUR ,"The Determinants of Bank Liquidity Risk: Empirical Evidence From Turkish Banks" ,3rd International EMI Entrepreneurship & Social Sciences Congress ,30.06.2019
13 BÜKER SEMİH,AFŞAR ASLI,DOĞAN EMRAH ,"Finansal Kriz ve Finansal Bulaşıcılık İlişkisi: Türk Finansal Piyasaları Üzerine Ampirik Bir Analiz" ,Uluslararası 23. Finans Sempozyumu ,pp.854 -871 ,30.12.2019
14 DOĞAN EMRAH, GÜLER CENGİZHAN ,"Does Economic Policy Uncertainty Affect Carbon Emissions? Empirical Evidence from G-7 Countries" ,5th International Conference on Economics and Finance: Sustainable Economic and Financial Development in the Aftermath of the Pandemic: Online Conference ,pp.3 ,07.08.2021
15 EKŞİ İBRAHİM HALİL, DOĞAN EMRAH, BOUTESKA Ahmed ,"An analysis of the impact of Insurance Industry Development on Sustainable Development: The Case of E7 Countries" ,6th International Conference on Applied Theory, Macro and Empirical Finance ,20.04.2022 Link
16 DOĞAN EMRAH ,"Küresel Belirsizliklerin Makroekonomik Etkileri: Türkiye Ekonomisi Üzerine Frekans Alanı Nedensellik Analizi" ,VI. Anadolu International Conference on Economics ,15.05.2022 Link