Dr.Öğr.Üyesi
EMRAH DOĞAN


Dr.Öğr.Üyesi EMRAH DOĞAN

Kitap

Editörlük

Kitapta Bölüm

1 "Yükselen Piyasalar Ekonomisi" "Araştırma Kitabı" "Yükselen Piyasa Ekonomileri Üzerine Bir Değerlendirme: Filipinler, Fas, Vietnam,Arjantin Örnekleri" Doç. Dr. Mustafa Mete, Dr. Öğr. Üy. Yusuf Bozgeyik ,Tanınmış Ulusal Grup , Ekin Yayınevi , 2018-04
2 "Akademisyen Yayınevi" "Araştırma Kitabı" "TÜRKİYE’DE MAKRO İHTİYATİ POLİTİKALAR ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME" Harun BAL ,Tanınmış Ulusal Grup , Akademisyen Yayınevi ,ss 15-31 , 9786052588888 , 2020-03
3 "Finansal Dinamikler" "Araştırma Kitabı" "Finansal Kriz ve Finansal Bulaşıcılık İlişkisi: Kırılgan Beşli Ülkeler üzerine Ampirik Analiz" Musa Öztürk ,null Grup , Nobel ,ss 27-48 , 9786254023774 , 2020-06