Öğr.Gör.
ESAT DAŞDEMİR


Öğr.Gör. ESAT DAŞDEMİR

SCI,SCI EXPANDED,SSCI,AHCI Kapsamında

Uluslararası

1 DAŞDEMİR ESAT ,"Göçün Piyasalara Etkisi ve Faktör Hareketliliğini Açıklama Gücü: Emek Piyasalarının Küreselleşmesi ve Maliyetleri" ,Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi ,vol.19 ,pp.676 -700 ,2667-405X ,2017 Link
2 DAŞDEMİR ESAT ,"Bölüşüm Üzerine: Ülkelerarası Rekabet Gücü İle Yurtiçi Bölüşüm İlişkisi" ,Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi ,vol.20 ,pp.456 -469 ,2667-405X ,2018 Link
3 DAŞDEMİR ESAT ,"Borç Yükünün, Borçlu ve Ekonomi Üzerine Etkileri: Tüketici Kredileri ve Ücretler Üzerine Gözlemsel Bir Sınama" ,İktisat Politikası Araştırmaları Dergisi ,vol.5 ,pp.58 -72 ,2148-3876 ,2018 Link
4 DAŞDEMİR ESAT ,"Banka Kredileri ve Kira-Fiyat İlişkisi: Kredilerin Ekonomideki Rolleri Üzerine Bir Yorum ve Yapısal Kırılmalı Zaman Serileri Analiz" ,Journal of Economics, Finance and Accounting ,vol.7 ,pp.214 -222 ,2146-7943 ,2020 Link
5 KAYA SEREN, DAŞDEMİR ESAT ,"Kripto Paralarda Miktar Teorisi Uygulaması: Bitcoin Örneği ve Covid-19 Salgının Etkisi" ,İstanbul İktisat Dergisi ,vol.71 ,pp.81 -102 ,2602-4152 ,2021 Link
6 DAŞDEMİR ESAT ,"Relationship Between Income Distribution and Global Competitiveness Index" ,Bilge Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi ,vol.5 ,pp.10 -13 ,2602-2303 ,2021 Link

Ulusal

Bildiriler

1 YILMAZ GONCA,DAŞDEMİR ESAT ,"Renewable Energy Use and Sustainable Competitiveness: A Panel Data Analysis" ,32nd EBES Conference Program
2 AYBAR SİBEL,DAŞDEMİR ESAT,ŞİMŞEK HATİCE ,"Can Machiavellian Behavior Have a Mediating Effect to Relationship Between Participation in Decision-Making and Employee Performance?" ,33rd EBES Conference