Öğr.Gör.
ESAT DAŞDEMİR


Öğr.Gör. ESAT DAŞDEMİR

Projeler

1 "Ebeveynlerin Dijital Platformlardaki İçerik Kontrolü Çerçevesinde Medya Okur-Yazarlığı Üzerine Bir Araştırma: İstanbul İli Örneği" ,İstanbul Gelişim Üniversitesi Kamuoyu ve Toplum Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ,Araştırmacı ,3584736 ,Ulusal ,Devam Ediyor ,01.04.2021

Patentler

Tasarımlar