Dr.Öğr.Üyesi
DENİZ ŞİŞMAN
Yayınlar & Eserler


Dr.Öğr.Üyesi DENİZ ŞİŞMAN

Yayınlar & Eserler

SCI,SCI EXPANDED,SSCI,AHCI Kapsamında

Uluslararası

1 ŞİŞMAN MEHMET,ŞİŞMAN DENİZ ,"KÜRESEL FİNANS VE ”YÜKSEK ETKİLEŞİMLİ ŞİRKETLER”" ,Journal of Life Economics ,vol.5 ,pp.37 -44 ,2148-4139 ,2018 Link
2 sipahi esra,ŞİŞMAN DENİZ ,"KURUMSAL YÖNETİŞİMİN ŞİRKET PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: VİETNAM’xxDA GERÇEKLEŞTİRİLEN DENEYSEL ÇALIŞMA" ,RS-RESEARCH STUDIES ANATOLIA JOURNAL ,vol.1 ,pp.35 -49 ,2630-6441 ,2018 Link
3 ŞİŞMAN DENİZ ,"ULUSÖTESİ ŞİRKETLER VE KÜRESEL KRİZ" ,İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi ,vol.37 ,pp.341 ,2149-1844 ,2016 Link
4 ŞİŞMAN MEHMET,ŞİŞMAN DENİZ ,"KÜRESEL FİNANS VE ”YÜKSEK ETKİLEŞİMLİ ŞİRKETLER”" ,Journal of Life Economics ,vol.5 ,pp.37 -44 ,2148-4139 ,2018 Link
5 ŞİŞMAN DENİZ ,"Küreselleşme, Kriz ve Savunma Sanayi" ,M U Iktisadi ve Idari Bilimler Dergisi ,vol.39 ,pp.223 -237 ,1300-7262 ,2017 Link
6 ŞİŞMAN MEHMET,ŞİŞMAN DENİZ ,"FİNANSAL KİRALAMA (LEASING) VE EKONOMİ İÇİN ÖNEMİ: RİSKLER, AVANTAJLAR" ,Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi ,vol.15 ,pp.144 -154 ,2148- 029X ,2017 Link
7 ŞİŞMAN DENİZ ,"ULUSÖTESİ ŞİRKETLERİN KÜRESEL KRİZ SÜRECİNDEKİKONUMLARI" ,Journal of Life Economics ,pp.1 -24 ,2148-4139 ,2016 Link
8 ŞİŞMAN DENİZ ,"ÇİN’İN KÜRESELLEŞME İÇİNDE ROLÜ: YENİ BİR HEGEMON MU?" ,Journal Of Life Economics ,vol.1 ,pp.103 -122 ,2148-4139 ,2020 Link

Ulusal

1 ŞİŞMAN DENİZ ,"Ulusötesi Şirketlerin Küresel Kriz Sürecindeki Konumları" ,Journal of Life Economics ,pp.1 -24 ,2148-4139 ,2016

Bildiriler

1 ŞİŞMAN DENİZ ,"ulusötesi şirketlerin küresel kriz sürecindeki konumları" ,Kültür Üniversitesi 2. Üretim Ekonomisi Kongresi
2 ŞİŞMAN DENİZ ,"Küreselleşme Kriz ve Savunma Sanayi" ,7th İnternational Conference of Political Economy
3 ŞİŞMAN DENİZ,ŞİŞMAN MEHMET ,"(Leasing) Finansal Kiralama: Avantajlar ve Riskler" ,Uluslararası uygulamalı İktisat ve Finans Link
4 ŞİŞMAN DENİZ,ŞİŞMAN MEHMET ,"Küresel Finans ve Yüksek Etkileşimli Şirketler The Global Finance and Strongly Connected Component" ,2nd International Conference on Applied Economics and Finance5-6 December, 2016Girne American UniversityGirne, North Cyprus ,pp.79 -86 ,06.12.2016 Link