Dr.Öğr.Üyesi
DUYGU ÇELİK


Dr.Öğr.Üyesi DUYGU ÇELİK

SCI,SCI EXPANDED,SSCI,AHCI Kapsamında

Uluslararası

1 BÖRÜ MUSTAFA KEREM,ÇELİK DUYGU ,"TÜRKİYE’DE AR-GE HARCAMALARI, İNOVASYON VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ" ,RS - Research Studies Anatolia Journal ,vol.2 ,pp.196 -206 ,2630-6441 ,2019 Link , Dosya
2 BÖRÜ MUSTAFA KEREM,ÇELİK DUYGU ,"Enflasyon ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye Örneği" ,Social Sciences Studies Journal ,vol.5 ,pp.2140 -2148 ,2587-1587 ,2019 Link , Dosya
3 ÇELİK DUYGU, ERKİŞİ KEMAL ,"THE IMPACT OF INFLATION ON INCOME DISTRIBUTION IN DEVELOPED COUNTRIES: PANEL DATA ANALYSIS" ,Doğuş Üniversitesi Dergisi ,vol.23 ,pp.53 -68 ,1302-6739 ,2022 Link , Dosya
4 ERKİŞİ KEMAL,ÇELİK DUYGU ,"The Relationship between CO2 Emission, Non-Renewable EnergyConsumption and Economic Growth: A Case of Turkey" ,MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi ,vol.9 ,pp.844 -857 ,1694-7215 ,2020 Link , Dosya
5 ÇELİK DUYGU, DAŞDEMİR ESAT ,"THE EFFECT OF INFLATION ON INCOME DISTRIBUTION: PANEL DATA ANALYSIS ON OECD COUNTRIES / ENFLASYONUN GELİR DAĞILIMI ÜZERİNE OLAN ETKİSİ: OECD ÜLKELERİ ÜZERİNE PANEL VERİ ANALİZİ" ,JOURNAL OF SOCIAL, HUMANITIES AND ADMINISTRATIVE SCIENCES ,vol.7 ,pp.1733 -1739 ,2630-6417 ,2021 Link , Dosya
6 BAĞCI ERDEM,ÇELİK DUYGU ,"DIŞ TICARET DENGESI İLE EKONOMIKBÜYÜME ARASINDAKI İLIŞKI:TÜRKIYE’DE EKONOMETRIK BIR ANALIZRELATIONSHIP BETWEEN FOREIGN TRADEBALANCE AND ECONOMIC GROWTH:AN ECONOMETRIC ANALYSIS INTURKEY" ,İŞGÜÇ - Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi ,vol.22 ,pp.37 -52 ,2148-9874 ,2020 Link , Dosya
7 ÇELİK DUYGU, ERKİŞİ KEMAL ,"GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE GELİR DAĞILIMINA ETKİ EDEN FAKTÖRLER" ,Erciyes Akademi ,vol.36 ,pp.253 -269 ,2757-7031 ,2022 Link , Dosya
8 ÇELİK DUYGU ,"Share of Renewable Energy as Factors Affecting Economic Growth and Foreign Trade BalanceEkonomik Büyüme ve Dış Ticaret Dengesini Etkileyen Faktörlerden Olan Yenilenebilir Enerjinin Payı" ,Kent Akademisi ,vol.15 ,pp.781 -797 ,2146-9229 ,2022 Link , Dosya

Ulusal

Bildiriler

1 Duygu ÇELİK, Esat DAŞDEMİR ,"The Effect of Inflation on Income Distribution: Panel Data Analysis on OECD Countries" ,GELİŞİM–UWE 5. ULUSLARARASI EKONOMİ VE FİNANS KONFERANSI