Dr.Öğr.Üyesi
CANAN TİFTİK
Araştırma Bilgileri


Dr.Öğr.Üyesi CANAN TİFTİK

Araştırma Bilgileri

Araştırma Alanları

1 İşgücü Piyasası, mobilizasyon, Kurumsal İşletme modelleri, Stratejik İnsan kaynakları yönetimi,

Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri

Web Of Science Araştırma Alanları