Dr.Öğr.Üyesi
CANSU NOBERİ


Dr.Öğr.Üyesi CANSU NOBERİ

Projeler

1 "Yönlendirilmiş Karbon ve Oksit Esaslı Nanotüp Takviyeli Anzitropik Tabakaların ve Mikro Parçaların Üretimi ve Karakterizasyonu" ,0 ,Karbon nanotüpler ve oksit esaslı nanotüplerle takviye edilmiş parçaçıkların karakterizasyonu ,ULUSAL ,Tamamlandı ,15.11.2012 -15.11.2015
2 "Farklı Uygulama Alanları İçin Nano Boyutta Bor Esaslı Malzemelerin Sentez ve Karakterizasyonu" ,YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ,Nano boyutta bor esaslı malzemelerin sentezi optimizasyon çalışmalar ve karakterizasyonu ,ULUSAL ,Tamamlandı ,01.01.2016 -22.12.2017
3 "Nano yapılı Antimikrobiyal Kaplamaların Üç Boyutlu Metalik Filtreler Üzerine Elektrokinetik Biriktirme Yöntemi Kullanılarak Eldesi ve Karakterizasyonu" ,YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ,Antimikrobiyal Kaplamalar ,ULUSAL ,Tamamlandı ,01.11.2009 -02.11.2012
4 "Bakir Oksit Nanotüplerin Sentezi Filtreler Üzerine Kaplanmasi Ve Karakterizasyonu" ,YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ,Bakır oksit nanotüpler hidrotermal sentezleme yöntemiyle sentezlenmiş ve farklı filtreler üzerine kaplanmıştır ,ULUSAL ,Tamamlandı ,02.01.2012 -22.10.2015

Patentler

1 Cengiz Kaya,Güncem Özgün Eren,Figen Kaya,Cansu Noberi,Gizem Gürbüz,Süleyman Ünlü,Mehmet Soy,Alican Ergen ,"Toplumsal Salgınlara Karşı Modüler Antimikrobiyal ve Antiviral Bir Yüz Maskesi Ve Bambu Katmanı Üretim Metodu" ,Ulusal ,2017
2 Cengiz Kaya,Güncem Özgün Eren,Figen Kaya,Cansu Noberi,Gizem Gürbüz,Süleyman Ünlü,Mehmet Soy,Alican Ergen ,"Toplumsal Salgınlara Karşı Modüler Antimikrobiyal ve Antiviral Bir Yüz Maskesi Ve Bambu Katmanı Üretim Metodu" ,Ulusal ,2017

Tasarımlar