Dr.Öğr.Üyesi
ÇAĞLA KAYA İLHAN
Yayınlar & Eserler


Dr.Öğr.Üyesi ÇAĞLA KAYA İLHAN

Yayınlar & Eserler

SCI,SCI EXPANDED,SSCI,AHCI Kapsamında

1 Emine Çağla Kaya, Altuğ Akın ,"Televizyon Haberciliğinde Küresel Etkileşim Örneği Olarak NTV-BBC İlişkisi" ,Global Media Journal TR Edition ,pp.83 -104 ,1309-7601 ,2017

Uluslararası

Ulusal

Bildiriler