Dr.Öğr.Üyesi
BURÇİN TÜZÜNER


Dr.Öğr.Üyesi BURÇİN TÜZÜNER

Projeler

1 "Üreye Spesifik Strip Yapılı Biyosensör Geliştirilmesi" ,Araştırmacı ,Ulusal ,Tamamlandı ,12/03/2014 -12/03/2016
2 "Biyolojik Sıvılarda Böbrek Fonksiyonlarının İzlenmesinde Kullanılacak Polimer Yapılı Biyosensör Geliştirilmesi" ,Araştırmacı ,Ulusal ,Tamamlandı ,14/10/2014 -14/10/18
3 "Tüberküloz Enfeksiyonun Hızlı ve Hassas Teşhisi İçin Entegre Mikroakışkan Çip Tabanlı Tanı Kiti Geliştirilmesi" ,Doktora Sonrası Araştırmacı ,Ulusal ,Tamamlandı ,08 / 02 / 2019 -31 / 05 / 2019
4 "Prostat Kanseri Tedavisi İçin Yeni Nesil Sentetik Ajanların Geliştirilmesi" ,Doktora Sonrası Araştırmacı ,Ulusal ,Tamamlandı ,01 / 06 / 2019 -01 / 10 / 2019
5 "Pet Görüntüleme Sistemlerinde Kullanılmak Üzere Tümör Mikro-Çevresini Yüksek Seçicilik Ile Hedefleyen Radyonüklid-Işaretli Moleküllerin Rasyonel Tasarımı Ve Geliştirilmesi" ,Doktora Sonrası Araştırmacı ,Ulusal ,Tamamlandı ,03 / 10 / 2019 -01 / 05 / 2020
6 "Varolan İlaç Etken Maddelerinin COVID-19’a Karşı Etkinliklerinin In-Siliko, In-Vitro ve In-Vivo Olarak İncelenmesi" ,Doktora Sonrası Araştırmacı ,Ulusal ,Tamamlandı ,01 / 05 / 2020 -30 / 11 / 2020
7 "Ter Analizi İçin İyon Seçici Test Şeritlerinin Geliştirilmesi " ,İstanbul Gelişim Üniversitesi ,Yürütücü ,BP-300421-BT ,Ulusal ,Tamamlandı ,31/08/2021 -10/10/2022

Patentler

Tasarımlar