Dr.Öğr.Üyesi
BURCU SAVAŞ ÇELİK


Dr.Öğr.Üyesi BURCU SAVAŞ ÇELİK

SCI,SCI EXPANDED,SSCI,AHCI Kapsamında

Uluslararası

1 SAVAŞ BURCU,ÇEŞTEPE HAMZA,GÜNAY GÜLAY ,"Consumers Perceived Online Purchasing" ,Academic Journal of Interdisciplinary Studies ,vol.3 ,pp.185 -192 ,22813993 ,2014 Link
2 SAVAŞ BURCU,GÜNAY GÜLAY,AYDINER BOYLU AYFER ,"The Effect of Women s Decision Making Styles on Sustainable Consumption Behaviours" ,Academic Journal of Interdisciplinary Studies ,vol.3 ,pp.288 -294 ,22813993 ,2014 Link

Ulusal

1 SAVAŞ BURCU,GÜNAY GÜLAY ,"Tüketici – Tüketici Etkileşiminin, Tüketicilerin Satın Alma Sonrası Memnuniyet Düzeyleri Üzerine Etkisi" ,Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi ,vol.51 ,pp.47 -78 ,2148-2137 ,2016 Link

Bildiriler

1 GÜNAY GÜLAY, SAVAŞ ÇELİK BURCU, AYDINER BOYLU AYFER ,"Finansal Okuryazarlık Düzeyinin Finansal Memnuniyet Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi: Kadınlar Üzerine Bir Araştırma" ,7. Uluslararası Çin’den Adriyatik’e Sosyal Bilimler Kongresi ,pp.153 -172 ,18.10.2018 Link
2 SAVAŞ BURCU,GÜNAY GÜLAY ,"Kadınların Gözünden: Kadınların İstihdama Katılamama Nedenleri." ,European Union Relations, Economics, Finance and Econometrics (EUREFE’17) Uluslararası Konferansı ,pp.119 -199 ,2602-3806 ,22.10.2017 Link
3 GÜNAY GÜLAY, SAVAŞ ÇELİK BURCU, GÜNEŞ HİDAYET ,"A Consumer Knowledge and Behaviors towards Banking Home Loans" ,The International Journal of Interdisciplinary Social and Community Studies ,pp.25 -37 ,2324-7576 ,06.06.2014 Link
4 SAVAŞ ÇELİK BURCU, GÜNAY GÜLAY, ÇEŞTEPE HAMZA ,"Consumers Perceived Online Purchasing" ,Academic Journal of Interdisciplinary Studies ,pp.185 -192 ,2281-3993 ,16.08.2014 Link
5 SAVAŞ ÇELİK BURCU, GÜNAY GÜLAY, AYDINER BOYLU AYFER ,"The Effect of Women Decision Making Styles on Sustainable Consumption Behaviours" ,Academic Journal of Interdisciplinary Studies ,pp.288 -294 ,2281-3993 ,16.08.2014 Link
6 SAVAŞ BURCU,GÜNAY GÜLAY ,"KADINLARIN GÖZÜNDEN: KADINLARIN İSTİHDAMA KATILAMAMA NEDENLERİ" ,AYDIN ,pp.166 -178 ,22.10.2017 Link
7 SAVAŞ BURCU,YAMAK NEBİYE ,"Menkul Kıymet Borsalarında Fiyat - Hacim İlişkisine Eleştirel Bir Bakış" ,ATLAS INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES 4 ,pp.12 -19 ,29.10.2019 Link
8 SAVAŞ BURCU,YAMAK NEBİYE ,"Türkiye’de Mevduat Bankalarının Şubeleşmelerini Etkileyen Sosyo – Ekonomik Ve Demografik Faktörlerin Belirlenmesi" ,ATLASINTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES 4. ,29.10.2020 Link