Dr.Öğr.Üyesi
BİRAY KOÇAK


Dr.Öğr.Üyesi BİRAY KOÇAK

SCI,SCI EXPANDED,SSCI,AHCI Kapsamında

Uluslararası

Ulusal

1 KOÇAK BİRAY ,"TÜRKİYE’DEKİ ŞİRKETLERDE TEDARİK ZİNCİRİ ÖLÇEK VE KAPSAM EKONOMİLERİ MODELİNİN ARAŞTIRILMASI" ,Kayseri Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi ,vol.1 ,pp.91 -113 ,2687-5772

Bildiriler

1 KOÇAK BİRAY ,"TEDARİK ZİNCİRİNDE ÖLÇEK VE KAPSAM EKONOMİSİNİNSAĞLANMASINDA DOĞRUSAL PROGRAMLAMA MODELİ UYGULAMASI" ,INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS
2 KOÇAK BİRAY,ÖZEN SADETTİN ,"KAPASİTE, ÖLÇEK VE KAPSAM EKONOMİSİ ALGILARI, YÖNTEM VE ÇÖZÜMLEME SORUNLARI" ,ULTZK 2018 7. ULUSAL LOJİSTİK VE TEDARİK ZİNCİRİ KONGRESİ ,pp.659 -670 ,12.06.2018 Link