Öğr.Gör.
BERK EFE ALTINAL
Yayınlar & Eserler


Öğr.Gör. BERK EFE ALTINAL

Yayınlar & Eserler

SCI,SCI EXPANDED,SSCI,AHCI Kapsamında

Uluslararası

1 Sevim CESUR, F KAHRAMAN, İ TURGUT, E DEVECİ, BE ALTINAL, Z AYGÜL, Ö YETKİNOĞLU ,"YAŞANAN AHLAKİ ÇATIŞMA ÖRNEKLERİ ÜZERİNDEN TÜRKİYE'DE GÜNDELİK AHLAK ANLAYIŞI" ,Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi ,vol.9 ,pp.348 -367 ,1304-0278 ,2010 Link , Dosya

Ulusal

1 Berk Efe ALTINAL ,"Rölativizm mi, Eleştirel Realizm mi?: Sosyal İnşacılıkta Yöntemsel ve Politik Sonuçları Olan Epistemolojik bir Tercih" ,ELEŞTİREL PSİKOLOJİ BÜLTENİ ,pp.74 -86 ,2010 , Dosya

Bildiriler