Öğr.Gör.
ATİLLA AYDIN


Öğr.Gör. ATİLLA AYDIN

SCI,SCI EXPANDED,SSCI,AHCI Kapsamında

Uluslararası

1 Atilla AYDIN, Emine ÖZTÜRK, Görkem AKGÜL ,"HAVA KARGO YÜK TRAFİĞİNİN SERA GAZI EMİSYONLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE UYGULAMASI" ,PEARSON JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES ,vol.6 ,pp.10 -32 ,2717-7386 ,2021 Link
2 Atilla AYDIN ,"Atatürk Dönemi İktisat Politikaları" ,NEW ERA INTERNATIONAL JOURNAL OF INTERDISCIPLINARY SOCIAL RESEARCHES ,vol.8 ,pp.1 -20 ,2757-5608 ,2021 Link
3 Atilla AYDIN ,"İngiltere Emperyalizminin Osmanlı İmparatorluğu'ndaki Yansıması: Baltalimanı Ticaret Anlaşması" ,Journal of Awareness ,vol.6 ,pp.101 -114 , 2149-6544 ,2021 Link
4 Atilla AYDIN ,"Türkiye’de İller Arası Gelir Dağılımının Sorgulayıcı Veri Çözümlemesi Teknikleri ile Analizi" ,İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi ,vol.9 ,pp.76 -96 ,2147-804X ,2021 Link
5 Atilla AYDIN ,"TÜRKİYE’DE BUĞDAY ÜRETİM SEKTÖRÜNÜN YAPISI VE ARIMA MODELİ İLE ÜRETİM TAHMİNİ" ,İşletme Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi ,vol.5 ,pp.1 -18 ,2618-6195 ,2022 Link
6 Atilla AYDIN ,"TÜRKİYE EKONOMİSİNDE İTHAL GİRDİ BAĞIMLILIĞININ ANALİZİ" ,Akademik Yaklaşımlar Dergisi ,vol.12 ,pp.223 -249 ,2 ,2021 Link
7 Atilla AYDIN ,"ARIMA modeli ile Covid-19 salgınının Türkiye hava taşımacılığı sektörü üzerindeki etkilerinin analizi" ,Ardahan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi ,vol.3 ,pp.118 -127 ,2757-8542 ,2021 Link
8 Atilla AYDIN ,"Avrupa Ülkelerinde Ölümlü İş Kazalarını Etkileyen Makroekonomik Faktörlerin Yatay Kesit Yöntemiyle Analizi" ,Karaelmas İş Sağlığı ve Güvenliği Dergisi ,vol.6 ,pp.31 -41 ,2636-7602 ,2022 Link
9 AYDIN ATİLLA ,"Türkiye Ekonomisinin İstihdam Yapısındaki Değişim ve Dönüşümler" ,Yorum Yönetim Yöntem Uluslararası Yönetim Ekonomi ve Felsefe Dergisi ,vol.10 ,pp.55 -68 ,2602-2125 ,2022 Link
10 Atilla AYDIN ,"AVRUPA ÜLKELERİNDE KİŞİ BAŞINA MİLLÎ GELİRİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN YATAY KESİT YÖNTEMİYLE ANALİZİ" ,Kuram ve Uygulamada Sosyal Bilimler Dergisi ,vol.6 ,pp.26 -38 ,2619-9408 ,2022 Link
11 Atilla AYDIN ,"Türkiye Ekonomisi için G7 ve BRICS Ülkeleriyle Yakınsama Analizi" ,Efil Ekonomi Araştırmaları Dergisi ,vol.5 ,pp.67 -83 ,2619-9580 ,2022 Link
12 Atilla AYDIN ,"Türkiye Havayolu Taşımacılığı Sektörünün Yapısal Analizi" ,İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi ,vol.10 ,pp.55 -69 ,2147-804X ,2022 Link
13 Atilla AYDIN ,"Lojistik Sektörünün Türkiye Ekonomisindeki Yerinin Girdi Çıktı Modeli ile Analizi" ,İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi ,vol.9 ,pp.467 -491 ,2148-4287 ,2022 Link

Ulusal

1 Atilla AYDIN ,"TÜRKİYE’DE BÖLGELERE GÖRE YOKSULLUK ORANLARININ SORGULAYICI VERİ ÇÖZÜMLEMESİ TEKNİKLERİ İLE ANALİZİ" ,Econharran ,vol.5 ,pp.184 -220 ,2587-179X ,2021 Link
2 Atilla AYDIN ,"Türkiye Ekonomisinde İhracat ve Gayri Safi Yurt İçi Hasıla Arasındaki Uzun Dönem İlişkisi" ,Bucak İşletme Fakültesi Dergisi ,vol.4 ,pp.30 -62 ,{2687-3826} ,2021 Link
3 Atilla AYDIN ,"Sosyoloji Araştırmaları İçin Nicel Bir Yöntem Önerisi: Sorgulayıcı Veri Çözümlemesi" ,Sosyal Bilimlerde Nicel Araştırmalar Dergisi, ,vol.2 ,pp.163 -179 ,2 ,2022 Link
4 AYDIN ATİLLA ,"Türkiye’de Ekonomik Büyüme ve Enflasyonun Askeri Harcamalar Üzerindeki Etkisi: ARDL Analizi" ,Bucak İşletme Fakültesi Dergisi ,vol.6 ,pp.87 -108 ,2687-3826 ,2023 Link
5 AYDIN ATİLLA ,"TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN İŞSİZLİKTE HİSTERİ ETKİSİ: YAPISAL KIRILMALI BİRİM KÖK TESTLERİNDEN KANITLAR" ,Econharran ,vol.7 ,pp.1 -15 ,2587-179X ,2023 Link

Bildiriler

1 ÇİĞDEM GÜLGÜN, KARA FUNDA, AYDIN ATİLLA, İMRE SÜREYYA ,"IS THERE A LINK BETWEEN CORRUPTION AND POVERTY IN TURKEY? TESTING EMPIRICALLY" ,12. ULUSLARARASI İSTANBUL BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRELERİ ,pp.232 -233 ,30.01.2023 Link
2 AYDIN ATİLLA, AKGÜL GÖRKEM ,"HAVA KARGO YÜK TRAFİĞİNİN SERA GAZI EMİSYONLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE UYGULAMASI" ,INTERNATIONAL GOBEKLITEPE SOCIAL AND HUMAN SCIENCES CONGRESS-II ,pp.336 -338 ,20.05.2021 Link
3 Aydın Atilla, AKGÜL GÖRKEM ,"Taşıma Modlarının Türkiye Ekonomisine Katkılarının Karşılaştırılması" ,Uluslararası Bilimsel Araştırmalar ve Yenilikçi Çalışmalar Sempozyumu ,pp.806 -808 ,15.03.2021 Link
4 AYDIN ATİLLA, ÖZEN ENES ,"Otonom Sistemlerin Şehir İçi Dağıtım için Uygulanabilirliği ve Ekonomide Yaratacağı Değerlerin İncelenmesi" ,4. INTERNATIONAL 19 MAY INNOVATIVE SCIENTIFIC APPROACHES CONGRESS ,pp.257 -266 ,978-605-70216-0-1 ,25.12.2020 Link