Doç.Dr.
ADNAN DUYGUN


Doç.Dr. ADNAN DUYGUN

SCI,SCI EXPANDED,SSCI,AHCI Kapsamında

Uluslararası

1 DUYGUN ADNAN ,"Lokasyon Bazlı Pazarlama Açısından Sosyal Ağ UygulamalarınınKullanımı: Swarm Kullanıcıları Üzerine Bir Araştırma" ,AJIT-e: Online Academic Journal of Information Technology ,vol.9 ,pp.75 -94 ,1309-1581 ,2018 Link
2 DUYGUN ADNAN,ALNIPAK SERDAR ,"WEB SİTELERİNİN PAZARLAMA İLETİŞİM ARACI OLARAKİÇERİK ANALİZİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ:YÜK TAŞIMACILIĞI YAPAN FİRMALAR ÜZERİNE BİRARAŞTIRMA" ,The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication (TOJDAC) ,vol.7 ,pp.409 -417 ,2146-5193 ,2017 Link
3 OKUMUŞ ABDULLAH,DUYGUN ADNAN ,"EĞİTİM HİZMETLERİNİN PAZARLANMASINDA HİZMETKALİTESİNİN ÖLÇÜMÜ VE ALGILANAN HİZMET KALİTESİ İLEÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ARASINDAKİ İLİŞKİ" ,ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ ,vol.8 ,pp.17 -38 ,13030876 ,2008
4 DUYGUN ADNAN,MENTEŞ SÜLEYMAN AHMET ,"KURUMSAL İTİBAR VE HİZMET KALİTESİNİN MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ÜZERİNE ETKİLERİ İSTANBUL DA ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNDE BİR ARAŞTIRMA" ,Business & Management Studies: An International Journal ,vol.4 ,pp.125 -141 ,2148-2586 ,2016 Link
5 DEĞERMEN ERENKOL HATİCE ANIL,DUYGUN ADNAN ,"Customers Perceived Brand Equity and A Research on the Customers of Bellona Which is a Turkish Furniture Brand" ,The Journal of American Academy of Business, Cambridge ,vol.16 ,pp.93 -109 ,15401200 ,2010
6 DUYGUN ADNAN,MENTEŞ SÜLEYMAN AHMET ,"Müşterilerin Sosyo Demografik Özellikleri ile Hizmet Kalitesi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi AVM lerde Bir Uygulama" ,Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences - Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Dergisi ,vol.1 ,pp.20 -27 ,2149-9314 ,2016 Link
7 DUYGUN ADNAN,MENTEŞ SÜLEYMAN AHMET,KUBAŞ AHMET ,"The Impacts of Complaint Satisfaction on Corporate Reputation A Study on Banking Sector" ,International Journal of Trade, Economics and Finance ,vol.5 ,pp.159 -161 ,2010-023X ,2014 Link
8 TOPÇU BÜNYAMİN,DUYGUN ADNAN ,"The Impacts of Customer Loyalty on Negative Word of Mouth Communication and Repurchase Intention" ,Journal of Marketing and Management ,vol.6 ,pp.16 -27 ,2153-9715 ,2015 Link
9 DUYGUN ADNAN,MENTEŞ SÜLEYMAN AHMET,KUBAŞ AHMET ,"The Relationship between Corporate Reputation and Service Quality A Study on Fast Moving Consumer Goods Market" ,International Journal of Humanities and Management Sciences (IJHMS) ,vol.2 ,pp.105 -107 ,2320-4036 ,2014 Link
10 DUYGUN ADNAN,MENTEŞ SÜLEYMAN AHMET ,"THE IMPACTS OF COMPLAINT SATISFACTION ON CORPORATE REPUTATION NEGATIVE WORD OF MOUTH COMMUNICATION INTENTION AND REPURCHASE INTENTION" ,BJSS Balkan Journal of Social Sciences / Balkan Sosyal Bilimler Dergisi ,vol.4 ,pp.108 -120 ,2146-8494 ,2015 Link
11 ALNIPAK SERDAR,DUYGUN ADNAN ,"TÜRKİYE’DEKİ KONTEYNER LİMANLARININ WEB SİTELERİNİN İÇERİK ANALİZİ" ,”İŞ, GÜÇ” ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ VE İNSAN KAYNAKLARI DERGİSİ ,vol.20 ,pp.57 -74 ,2148-9874 ,2018
12 DUYGUN ADNAN ,"Tüketicilerin Farklı Tüketim Aktiviteleri Bazında Covid-19 Risk Algılamalarının Değerlendirilmesi" ,Türkiye Mesleki ve Sosyal Bilimler Dergisi ,pp.144 -159 ,2687-3478 ,2021 Link
13 DUYGUN ADNAN ,"COVID-19 Pandemisi Sırasında Tüketicilerin Yaşam Tarzlarının Değerlendirilmesi" ,Econder Uluslararası Akademik Dergi ,vol.4 ,pp.232 -247 ,2602-3806 ,2020
14 SÖYLEMEZ SELAHATTİN,DUYGUN ADNAN ,"Sosyal Medya Kullanıcıları Açısından Satın Alma Sonrası Marka Farkındalığı ve Tüketici Davranışları Arasındaki İlişki" ,Dijital Çağda İşletmecilik Dergisi ,vol.3 ,pp.50 -62 ,2651-4737 ,2020 Link
15 DOĞAN ERKAN,DUYGUN ADNAN ,"SMS Reklamlarına Yönelik Tutum ve Davranışlarda Cep Telefonu Kullanım Amaçlarının Rolü: Ortaöğretim Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma" ,Mecmua Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi ,pp.153 -173 ,2587-1811 ,2020 Link
16 DUYGUN ADNAN,ŞEN ERDAL ,"Evaluation of Consumer Purchasing Behaviors in the COVID-19 Pandemic Period in the Context of Maslow’s Hierarchy of Needs" ,Pazarlama Teorisi ve Uygulamaları Dergisi ,vol.6 ,pp.45 -68 ,2149-2638 ,2020
17 DUYGUN ADNAN ,"Müşteri Bağlılığının Sosyo-Demografik Özellikler Açısından Değerlendirilmesi: Spor Merkezleri Üzerine Bir Çalışma" ,Social Sciences Research Journal (SSRJ) ,vol.8 ,pp.184 -196 ,2147-5237 ,2019 Link
18 DUYGUN ADNAN,MENTEŞ SÜLEYMAN AHMET ,"The Last Decade of Marketing Research: The Case of European Journal of Marketing" ,Turkish Journal of Marketing ,vol.4 ,pp.1 -10 ,2458-9748 ,2019 Link
19 DUYGUN ADNAN ,"Sosyal Medyada Marka Etkinliğinin Ölçülmesi" ,Yönetim, Ekonomi ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi ,vol.4 ,pp.14 -21 ,2587-0785 ,2020 Link

Ulusal

1 ALNIPAK SERDAR,UYAR METİN,DUYGUN ADNAN ,"Liman Bilgi Sistemlerinin Başarı Faktörlerinin Ölçümü" ,Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi ,vol.53 ,pp.57 -76 ,2148-1237 ,2018 Link
2 DUYGUN ADNAN,YÜCEL MUSTAFA FATİH ,"Yolcu Tercihlerinde Havayolunun Algılanan Yenilikçilik Düzeyinin Rolü" ,Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi ,pp.443 -460 ,1304-7590 ,2018 Link
3 GÜLER BİNKANAT GÜLKIZ, DUYGUN ADNAN ,"İnternetten Alışveriş Yapan Tüketicilerin Karar Verme Tarzlarının Satın Alma Tercihleri Üzerine Etkisi" ,Beykoz Akademi Dergisi ,vol.8 ,pp.312 -327 ,2651-5393 ,2020 Link
4 ÖZDENER İBRAHİM HALİL,DUYGUN ADNAN ,"E-Perakende Hizmet Kalitesinin Marka Değerine Etkisi" ,Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ,pp.1 -18 ,1308-2922 ,2020
5 DUYGUN ADNAN ,"Sosyal Medya Bağımlılığının Tüketici Satın Alma Karar Sürecine Etkisi" ,Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi ,vol.6 ,pp.1351 -1375 ,2146-3301 ,2018

Bildiriler

1 DUYGUN ADNAN ,"Lojistikte Müşteri Şikayetlerinin Değerlendirilmesi" ,Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi ,pp.47 -47 ,27.10.2017
2 DUYGUN ADNAN ,"Uluslararası Yükseköğretimde Kalite Konferanslarında Kalite Konusunda Yayınlanan Bildirilerin Bibliyometrik Analizi (2013-2016)" ,ICQH2017 ,pp.291 -291 ,28.12.2017
3 DUYGUN ADNAN ,"Satış Temsilcilerinin Bireysel Yenilikçilik Düzeylerinin İncelenmesi" ,22. Pazarlama Kongresi ,pp.1252 -1263 ,28.09.2017
4 DUYGUN ADNAN ,"Combining Game with Location as a Marketing Strategy: Pokémon Go Example" ,International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series, III. IBANESS Congress Series – Edirne / Turkey ,pp.1737 -1737 ,04.04.2017 Link
5 DUYGUN ADNAN ,"Spor Pazarlamasında Sosyo Demografik Faktörler İle Spor Merkezi Üyelerinin Beklentileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi" ,15. Ulusal İşletmecilik Kongresi ,pp.301 -310 ,01.08.2016 Link
6 DUYGUN ADNAN,ALNIPAK SERDAR ,"Pazarlama İletişim Aracı Olarak Web Sitelerinin Değerlendirilmesi Türkiye de Yük Taşımacılığı Yapan Firmalar Üzerine Bir Araştırma" ,15. Ulusal İşletmecilik Kongresi ,pp.178 -190 ,01.08.2016 Link
7 ŞEN ERDAL,DUYGUN ADNAN ,"COVID-19, Digitalization, Individual and Senism" ,Online International Conference of COVID-19 (CONCOVID) ,pp.129 -130 ,24.06.2020 Link
8 DUYGUN ADNAN ,"Pazarlamada Yeni Bir Kavram: Fijital Pazarlama" ,V. Yıldız Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi ,pp.91 -91 ,13.12.2018