Doç.Dr.
ADNAN DUYGUN


Doç.Dr. ADNAN DUYGUN

Kitap

1 Adnan Duygun ,"Örneklerle Sosyal Medyada Tüketici Davranışları" ,Bilimsel Kitap ,1 Basım ,Hiperyayın

Editörlük

Kitapta Bölüm

1 "Genel İşletme" "Ders Kitabı" "Pazarlama" İzzet Gümüş ,Üniversite Grup , İGÜ Yayınları 54 ,ss 152-189 , 2017-09
2 "Araştırmalar Işığında Pazarlama, Turizm ve İletişimde Güncel Konular" "Araştırma Kitabı" "Yeşil Pazarlama Bağlamında Otomobil Kullanıcılarının Çevre Davranışlarının İncelenmesi" Metin Reyhanoğlu ,Tanınmış Ulusal Grup , Nobel Akademik Yayıncılık ,ss 117-138 , 2018-10
3 "Araştırmalar Işığında Pazarlama, Turizm ve İletişimde Güncel Konular" "Araştırma Kitabı" "Ulakbim Sosyal Bilimler Veri Tabanında Yayınlanan Pazarlama Makalelerinin Bibliyometrik Analizi (2008-2017)" Metin Reyhanoğlu ,Tanınmış Ulusal Grup , Nobel Akademik Yayıncılık ,ss 25-38 , 2018-10
4 "Studies on Balkan and Near Eastern Social Sciences" "Diğer" "Student Relationship Management in Higher Education" Rasim Yilmaz and Günther Löschnigg ,null Grup , Peter Lang ,ss 231-240 , 2017-02
5 "Yeni Medya Trendleri Yeni Medya, İletişim, Teknoloji, Toplum ve İş Dünyası İçin Perspektifler" "Araştırma Kitabı" "Bir Yeni Medya Trendi Olarak Sosyal Medya Üzerinden Elektronik Ticaret: Sosyal Ticaret" B. Aykut Arıkan ,Tanınmış Ulusal Grup , Hiperyayın ,ss 62-75 , 2020-05