Doç.Dr.
ADNAN DUYGUN


Doç.Dr. ADNAN DUYGUN

Akademik Ünvanlar/Görevler

Ünvan Üniversite Alanı Tarih
İstanbul Gelişim Üniversitesi,İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi-Havacılık Yönetimi İşletme 2015 -

Mesleki Deneyimler

Ünvan Üniversite Tarih
YARDIMCI DOÇENT İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ,İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ-HAVACILIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 2016 -
YARDIMCI DOÇENT İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ,İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ-SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ 2015 - 2016

İdari Deneyimler

Görev Kurum Tarih
Yükseköğretim Kurumu Kalite Komisyonu Üyeliği İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ,REKTÖRLÜK- 2017 -
Arş. Uyg. Merkezi Müdür Yardımcısı İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ,İSTANBUL ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ- 2017 -
Stratejik Planlama ve Kalite Güvence Ofisi Koordinatörü İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ,REKTÖRLÜK- 2016 -
Bölüm Bşk. İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ,İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ-HAVACILIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 2016 -
Yönetim Kurulu Üyeliği İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ,SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ- 2015 -

Verdiği Dersler

Ders Adı Öğrenim Türü Akademik Yılı
Çatışma Yönetimi ve Müzakere Teknikleri Yüksek Lisans-Tezli 2016-2017
Perakendeci Mağaza Yönetimi Lisans-Anadal 2016-2017
Pazarlama Araştırmaları Lisans-Anadal 2016-2017
Uluslararası Pazarlama Lisans-Anadal 2016-2017
İnsan Kaynakları Yönetimi ve Metodolojisi Yüksek Lisans-Tezli 2016-2017
Lojistik Hizmet Pazarlama Stratejileri Yüksek Lisans-Tezsiz 2016-2017
Sağlık İşletmelerinde Örgüt Psikolojisi Yüksek Lisans-Tezli 2016-2017
Müşteri İlişkileri Yönetimi Lisans-Anadal 2016-2017
Uluslararası Pazarlama Lisans-Anadal 2016-2017
Tedarik Zinciri Yönetimi Lisans-Anadal 2015-2016
Yönetim ve Organizasyon Lisans-Anadal 2015-2016
Çatışma Yönetimi ve Müzakere Teknikleri Yüksek Lisans-Tezli 2015-2016
Ulaştırma Yönetimi Lisans-Anadal 2015-2016
Ulusal ve Uluslararası Sivil Havacılık Kuruluşları Lisans-Anadal 2015-2016
Uluslararası Pazarlama Lisans-Anadal 2015-2016
Yiyecek ve İçecek Pazarlama ve Satış Lisans-Anadal 2015-2016
Perakendeci Mağaza Yönetimi Lisans-Anadal 2015-2016
Pazarlama Araştırmaları Lisans-Anadal 2015-2016
Sağlık Hizmetleri Pazarlaması Önlisans 2015-2016
Bankacılıkta Pazarlama Lisans-Anadal 2015-2016
Lojistik Hizmet Pazarlaması Lisans-Anadal 2015-2016
Genel İşletme Lisans-Anadal 2015-2016
Örgütsel Davranış Lisans-Anadal 2016-2017
Pazarlama İlkeleri Lisans-Anadal 2017-2018
Pazarlama Yönetiminde Gelişmeler Yüksek Lisans-Tezli 2017-2018
Karşılaştırmalı Pazarlama Yöntemleri ve Teorileri Doktora 2017-2018
Pazarlama Yönetimi Lisans-Anadal 2017-2018
Pazarlama Lisans-Anadal 2017-2018
Uluslararası Pazarlama Lisans-Anadal 2017-2018
Hizmet Pazarlaması Lisans-Anadal 2017-2018
Pazarlama Araştırmaları Lisans-Anadal 2017-2018
Global Pazarlama Yönetimi Yüksek Lisans-Tezli 2017-2018
Seminer Doktora 2017-2018

Yönetilen Tezler

Öğrenci Eğitim Tez Adı Üniversite Tarih
ÖMÜRDEN TEMİZ Yüksek Lisans Sağlık çalışanlarında uyku kalitesi, tükenmişlik sendromu ve iş doyumu İstanbul Gelişim Üniversitesi 2017
ARZU YAMAN Yüksek Lisans Toplam kalite yönetimi uygulamaları ile işgören motivasyonunun iş tatmini üzerine etkilerinin incelenmesi: Bir devlet hastanesinde araştırma İstanbul Gelişim Üniversitesi 2017