Doç.Dr.
AYSUN CANÇAT


Doç.Dr. AYSUN CANÇAT

SCI,SCI EXPANDED,SSCI,AHCI Kapsamında

Uluslararası

1 CANÇAT AYSUN ,"Pop Sonrası Pop Neo Pop" ,Art Sanat Dergsi ,pp.323 -335 ,21483582 ,2017 Link
2 CANÇAT AYSUN ,"GÖRSEL SANAT EĞİTİMİNDE YÜZEY TEKNİKLERİ VE ANLAM PROBLEMATİĞİ" ,SANAT EĞİTİMİ DERGİSİ ,vol.4 ,pp.19 -36 ,2147-8007 ,2016 Link
3 CANÇAT AYSUN ,"2010 AVRUPA KÜLTÜR BAŞKENTİ İSTANBUL KÜLTÜR VE SANAT PROJELERİNİN KURUMSAL DİSİPLİNLERİ İSTANBUL KÜLTÜR SANAT VAKFI KÜLTÜR A Ş ÖRNEĞİ" ,ART SANAT DERGİSİ ,vol.6 ,pp.229 -241 ,2148-3582 ,2016 Link
4 CANÇAT AYSUN ,"JEAN FAUTRİER VE İMPASTO RESİM TEKNİĞİ" ,İDİL SANAT VE DİL DERGİSİ ,vol.5 ,pp.677 -690 ,2146-9903 ,2016 Link
5 CANÇAT AYSUN ,"Güncel Çin Sanat Ortamı; "Cynical Realizm"" ,Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat ve Tasarım Dergisi ,2015 Link
6 CANÇAT AYSUN ,"BİR ESER İNCELEMESİ REMBRANDT HARMENSZOON VAN RİJN İN BİR OTOPORTRESİ" ,Uluslararası Hakemli Tasarım ve Mimarlık Dergisi ,2014 Link
7 CANÇAT AYSUN ,"MAĞARA DÖNEMİ RESİMLERİ İLE ENKAUSTİK RESİM TEKNİĞİ’NE DAİR GÜNCEL BİR DEĞERLENDİRME" ,3. ULUSLARARASI İLETİŞİM, EDEBİYAT VE SANAT ÇALIŞMALARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR KONGRESİ KİTABI ,vol.1 ,pp.220 -227 ,978-605-68150-9-6 ,2018 Link
8 CANÇAT AYSUN ,"RESİM SANATI’NDA DOKU" ,1. ULUSLARARASI BİLİM VE KÜLTÜR SANAT KONGRESİ KİTABI ,pp.127 -146 ,978-605-7594-20-4 ,2019 Link
9 CANÇAT AYSUN ,"“EŞZAMANLI BETİMLEME”NİN DÜNÜ BUGÜNÜ" ,Sanat Dergisi: Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ,pp.183 -190 ,1302-2938 ,2019 Link
10 CANÇAT AYSUN ,"BAŞLANGIÇTAN MODERN’E RESİM SANATI’NDA YÜZEY" ,5. ULUSLARARASI SOSYAL BEŞERİ VE EĞİTİMİ BİLİMLERİ KONGRESİ KİTABI ,pp.406 -419 ,978-605-7594-40-2 ,2019 Link
11 Aysun Cançat ,"1980 SONRASI İSTANBUL’DA KÜLTÜR VE SANAT’A BİR BAKIŞ" ,7. ULUSLARARASI SOSYAL BEŞERİ VE EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ KİTABI ,pp.154 -161 ,2020 Link
12 Aysun Cançat ,"Empresyonizm’den Kübizm’e Resim Sanatı’nda Yüzey" ,6. ULUSLARARASI SOSYAL BEŞERİ VE EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ KİTABI ,pp.72 -85 ,978-605-7594-45-7 ,2020 Link , Dosya

Ulusal

1 KISAOĞULLARI AYSUN ,"VE SAYED KAPANDI" ,Bosphorus Sanat Gazetesi ,2010
2 KISAOĞULLARI AYSUN ,"SAHNE İSTANBUL'UN" ,Sayed Eleştiri Dergisi ,2010
3 KISAOĞULLARI AYSUN ,"SANAT YÖNETİMİ VE SANAT YÖNETİCİSİ" ,Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi ,vol.1 ,pp.36 -43 ,2013 Link
4 CANÇAT AYSUN ,"Yeni Medya Sanatı Üzerine..." ,Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi ,vol.40 ,pp.165 -178 ,2018 Link
5 Aysun Cançat ,"Lowbrow Üzerine..." ,ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ DERGİSİ ,vol.26 ,pp.202 -210 ,1300-9206 ,2020 Link

Bildiriler

1 CANÇAT AYSUN ,"EMPRESYONİZM’DEN KÜBİZM’E RESİM SANATI’NDA YÜZEY" ,6. ULUSLARARASI SOSYAL BEŞERİ VE EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ ,pp.72 -85 ,05.05.2020 Link
2 CANÇAT AYSUN ,"MAĞARA DÖNEMİ RESİMLERİ İLE ENKAUSTİK RESİM TEKNİĞİ’NE DAİR GÜNCEL BİR DEĞERLENDİRME" ,3. ULUSLARARASI İLETİŞİM, EDEBİYAT VE SANAT ÇALIŞMALARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR KONGRESİ ,pp.220 -227 ,24.11.2018 Link
3 CANÇAT AYSUN ,"BAŞLANGIÇTAN MODERN’E RESİM SANATI’NDA YÜZEY" ,5. ULUSLARARASI SOSYAL BEŞERİ VE EĞİTİMİ BİLİMLERİ KONGRESİ ,pp.406 -421 ,02.01.2020 Link
4 CANÇAT AYSUN ,"RESİM SANATI’NDA DOKU" ,1. ULUSLARARASI BİLİM VE KÜLTÜR SANAT KONGRESİ ,pp.127 -146 ,27.10.2019 Link
5 Aysun Cançat ,"1980 SONRASI İSTANBUL’DA KÜLTÜR VE SANAT’A BİR BAKIŞ" ,7. ULUSLARARASI SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER KONGRESİ ,pp.154 -160 Link