Kişisel Sayfalar

İstanbul Gelişim Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığınca E-üniversite, Yöksis sistemleriyle bütünleşik bir yapıda geliştiridiğimiz sistemimiz güncel teknolojilerle birbirleri ile iletişimli olarak verileri kullanımınıza sunmaktadır.Lütfen ilgili verilerinizi güncel tutunuz.