Faaliyetler

Faaliyet Raporları

Kurumların gelişerek en iyiler arasında yer alabilmesi için mevcut durumlarını geniş bir perspektiften sağlıklı bir şekilde bilmeleri ve bu bilgileri kullanarak stratejik planlamalar yapabilmeleri önemlidir. Dünya genelinde etkili olan bir çok yükseköğretim kurumu araştırmacılarının faaliyetlerine yönelik kapsamlı envanter çalışmaları yapmakta ve bu bilgileri stratejik yönetim amacıyla kullanmaktadır.

İGU-GAVSİS yükseköğretim kurumları için kişi, bölüm, birim ve kurum düzeyinde faaliyet raporlarını anlık ve doğru bir şekilde üretmektedir. Bu kapsamda yıllık veya dönemlik seçimlerle yüzlerce farklı rapor sistem tarafından otomatik olarak üretilmektedir