Doç.Dr.
ŞEBNEM GÜRSOY ULUSOY


Doç.Dr. ŞEBNEM GÜRSOY ULUSOY

SCI,SCI EXPANDED,SSCI,AHCI Kapsamında

Uluslararası

1 GÜRSOY ULUSOY ŞEBNEM ,"YENİ MEDYA TEKNOLOJİLERİ AKADEMİK İLETİŞİM SÜREÇLERİNİ ETKİLEMEKTEDİR: EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ VE YENİ MEDYA ÖRNEK ÇALIŞMASI (Doktora Tezinden Üretilmiş Çalışma)" ,ASOS The Journal Of Academic Social Science ,vol.6 ,pp.142 -160 ,2018 Link
2 GÜRSOY ULUSOY ŞEBNEM ,"Mekansız Zamanlar Zamansız Mekanlar Arasındaki Plaza Çalışanı Beyaz Yaka’lar" ,Journal of International Scientific Researches ,vol.3 ,pp.241 -261 ,2536-4642 ,2018 Link
3 GÜRSOY ULUSOY ŞEBNEM ,"SOCIAL MEDIA ISOLATION AND FAMILY COMMUNICATION PROCESS" ,The Journal of Social Science Sobider ,vol.8 ,pp.41 -54 ,2149-0821 ,2021 Link
4 GÜRSOY ULUSOY ŞEBNEM ,"Covid-19 and Distance Learning" ,The Journal of Kesit Academy ,vol.7 ,pp.25 -37 ,2149-9225 ,2021 Link
5 GÜRSOY ULUSOY ŞEBNEM ,"Prekaryalar Ve Küreselleşme Sürecine Beyin Göçü Üzerinden Akademik Bir Bakış" ,Kesit Akademi Dergisi - The journal of Kesit Academy ,vol.6 ,pp.121 -138 ,2149-9225 ,2020 Link
6 GÜRSOY ULUSOY ŞEBNEM ,"İletişim Bariyerleri Çocukların Okuma Ve Öğrenme Kültürel Davranışlarını Etkilemektedir: Türk İlkokullarında Çalışan Sınıf Öğretmenlerinin Öğrencileri İle Uyguladıkları Okuma Aktivitelerinin İncelenmesi" ,Asos Journal (The Journal of Academic Social Science) ,2148-2490 ,2017
7 GÜRSOY ULUSOY ŞEBNEM ,"Türkiye’den Yurtdışına Beyin Göçü: Örneklerle Yaşanılan İletişim Sorunları" ,ASOS Journal ,vol.8 ,2148-2489 ,2020 Link
8 GÜRSOY ULUSOY ŞEBNEM,GÜRSOY ATAR ÖZGE ,"Being a family in the days of the Coronavirus" ,International Journal of Current Research ,vol.12 ,pp.13815 -13820 ,0975-833X ,2020 Link
9 GÜRSOY ATAR ÖZGE,GÜRSOY ULUSOY ŞEBNEM ,"The Communication Language of the Concept of Fellow-Townsmenship in Turks in Social Media" ,Mediterranean Journal of Humanities ,vol.10 ,pp.247 -264 ,21464812 ,2020 Link
10 GÜRSOY ULUSOY ŞEBNEM ,"YENİ MEDYA TEKNOLOJİLERİ AKADEMİK İLETİŞİM SÜREÇLERİNİ ETKİLEMEKTEDİR: EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ VE YENİ MEDYA ÖRNEK ÇALIŞMASI (Doktora Tezinden Üretilmiş Çalışma)" ,ASOS The Journal Of Academic Social Science ,vol.6 ,pp.142 -160 ,2018 Link
11 GÜRSOY ULUSOY ŞEBNEM ,"Covid- 19 and Hi-Tech Global Lonely Village" ,Middle Black Sea Journal of Communication Studies - 19 Mayıs Üniversitesi Dergisi ,vol.6 ,pp.41 -45 ,2587-1544 ,2021 Link
12 GÜRSOY ULUSOY ŞEBNEM ,"Kültürel ve Toplumsal Göstergeler Bağlamında Japon Animelerinin İncelenmesi" ,INTERNATIONAL SOCIAL MENTALITY AND RESEARCHER THINKERS JOURNAL (SMART JOURNAL) ,vol.8 ,pp.354 -362 ,2630-631X ,2022 Link
13 GÜRSOY ULUSOY ŞEBNEM ,"İLETİŞİM BARİYERLERİ ÇOCUKLARIN OKUMA VE ÖĞRENME KÜLTÜREL DAVRANIŞLARINI ETKİLEMEKTEDİR: TÜRK İLKOKULLARINDA ÇALIŞAN SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRENCİLERİ İLE UYGULADIKLARI OKUMA AKTİVİTELERİNİN İNCELENMESİ" ,Assos Journal ,vol.5 ,pp.203 -213 ,2148-2489 ,2017 Link
14 GÜRSOY ULUSOY ŞEBNEM ,"Toplumsal Kültürel Göstergeler Bağlamında Barbie Oyuncak Bebeklerin Netflix Üzerinden Yayınlanan Dizi Animasyonlarının İncelenmesi" ,JASSS-THE JOURNAL ACADEMIC SOCIAL SCIENCE STUDIES ,vol.15 ,pp.391 -402 ,2148-4163 ,2022 Link
15 GÜRSOY ULUSOY ŞEBNEM, KAYA İLHAN ÇAĞLA ,"Toplumsal Değişim Bağlamında Arabesk Kültür ve Medya " ,Uluslararası Medeniyet Çalışmaları Dergisi - Medeniyet Üniversitesi ,vol.6 ,pp.190 -200 ,2548-0146 ,2021 Link

Ulusal

1 GÜRSOY ULUSOY ŞEBNEM, GÜRSOY ATAR ÖZGE ,"Reflection of Social Media Addiction on Family Communication Processes" ,ADAM AKADEMİ Sosyal Bilimler Dergisi ,vol.10 ,pp.425 -445 ,2146-4936 ,2020 Link
2 GÜRSOY ATAR ÖZGE, GÜRSOY ULUSOY ŞEBNEM ,"Sosyal Medyada Ördek Sendromu: Instagram Üzerinden Bir Değerlendirme" ,İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi ,vol.19 ,pp.925 -951 ,1303-5495 ,2020 Link
3 GÜRSOY ATAR ÖZGE,GÜRSOY ULUSOY ŞEBNEM ,"Günümüzün Modern Teknolojik İşçileri Prekarya Çalışanların Evliliklerinde Aile İletişimi Kavramına Bakışları" ,E-Kurgu ,vol.28 ,pp.191 -213 ,1309-3487 ,2020 Link
4 GÜRSOY ULUSOY ŞEBNEM ,"Türk Eğitim Sistemi İçinde Okuma Kültürünün Yeri ve Önemi" ,CITO Eğitim Kuram ve Uygulama ,pp.32 -40 ,1309-0526 ,2012 Link

Bildiriler

1 GÜRSOY ULUSOY ŞEBNEM ,"Kütüphanem Benim Yaratıcılık Fabrikam" ,3. Ulusal Okul Kütüphanecileri Konferansı ,03.03.2022
2 GÜRSOY ULUSOY ŞEBNEM ,"Çocuk Filmi İçeriklerinde Sürdürebilirlik ve Kültürel Göstergeler" ,İstanbul Gelişim Üniversitesi Uluslararası Uygulamalı Sosyal Bilimler Kongresi ,978-605-4827-86-2 ,28.03.2022 Link
3 GÜRSOY ULUSOY ŞEBNEM, GÜRSOY ATAR ÖZGE ,"Education Technology Changing Face Of School Library Science and Scholarly Communication Area In K12" ,TASET Conferance - TOJCAM - The Online Journal of Communication and Media ,pp.9 -14 ,06.06.2016 Link
4 GÜRSOY ULUSOY ŞEBNEM ,"Dijital Medya ve Kitaplarla Yaratıcılığa Yolculuk: Aile İçi İletişim Etkileşimi Modeli" ,2. CSMS International Communication Science & Media Studies Congress ,pp.284 -293 ,01.12.2017 Link
5 GÜRSOY ULUSOY ŞEBNEM, KARATAŞ ATEŞ ESMERAY ,"3-6 yaş grubu çocuğu olan ebeveynlerin toplumsallaşma ve iletişim bağlamında kütüphane algısı; Çanakkale ve İstanbul örneği" ,2. Uluslararası Çocuk Kütüphaneleri Sempozyumu ,17.10.2019 Link
6 GÜRSOY ULUSOY ŞEBNEM ,"Okuma Kültürü ve İletişim Kurma Becerisi: Çocuk Kitapları Yazarları İle Bir İnceleme Örneği" ,3. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Sempozyumu ,pp.73 -85 ,01.02.2018 Link