Dr.Öğr.Üyesi
MUSTAFA KEREM BÖRÜ


Dr.Öğr.Üyesi MUSTAFA KEREM BÖRÜ

SCI,SCI EXPANDED,SSCI,AHCI Kapsamında

Uluslararası

1 BAĞCI ERDEM,BÖRÜ MUSTAFA KEREM ,"EKONOMİK BÜYÜME VE İŞSİZLİK ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE’DEEKONOMETRİK BİR ANALİZ" ,International Journal of Academic Value Studies ,vol.4 ,pp.890 -898 ,2149-8598 ,2018 Link
2 BÖRÜ MUSTAFA KEREM,ÇELİK DUYGU ,"TÜRKİYE’DE AR-GE HARCAMALARI, İNOVASYON VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ" ,RS - Research Studies Anatolia Journal ,vol.2 ,pp.196 -206 ,2630-6441 ,2019 Link
3 BÖRÜ MUSTAFA KEREM,ÇELİK DUYGU ,"Enflasyon ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye Örneği" ,Social Sciences Studies Journal ,vol.5 ,pp.2140 -2148 ,2587-1587 ,2019 Link , Dosya

Ulusal

1 ÖZMEN EZGİ, BÖRÜ MUSTAFA KEREM ,"PETROL FİYATLARININ DIŞ TİCARET AÇIĞI İLE İLİŞKİSİ: 1999- 2019 YILLARI ARASINDA TÜRKİYE ANALİZİ" ,İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi ,2148-4287 ,2021

Bildiriler