Dr.Öğr.Üyesi
LOKMAN KANTAR


Dr.Öğr.Üyesi LOKMAN KANTAR

SCI,SCI EXPANDED,SSCI,AHCI Kapsamında

Uluslararası

1 KANTAR LOKMAN ,"Reserve Options Mechanism and Exchange Rate Volatility: An Implementation for Turkey" ,Journal of Sustainable Economics and Management Studies (ECOMAN) ,vol.1 ,pp.60 -72 ,2718-1065 ,2020 Link

Ulusal

1 AKKAYA MURAT,KANTAR LOKMAN ,"FİNANSAL KRİZLERİN TAHMİNİNDE ÖNCÜ GÖSTERGELERİN LOGİT-PROBİT MODEL İLE ANALİZİ: TÜRKİYE UYGULAMASI" ,Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi ,vol.14 ,pp.575 -590 ,2147-9208 ,2018 Link
2 KANTAR LOKMAN ,"Testing of Macroeconomic Factors Affecting Capital Markets with Granger Causality Method: Turkey Practice" ,İŞLETME ARAŞTIRMALARI DERGİSİ (Journal of Business Research) ,vol.14 ,pp.1375 -1387 ,1309-0712 ,2022 Link
3 AKKAYA MURAT,KANTAR LOKMAN ,"BANKACILIK KIRILGANLIK ENDEKSİNİN LOGİT-PROBİT MODEL İLE ANALİZİ: TÜRKİYE UYGULAMASI" ,Finans Politik Ekonomik Yorumlar ,pp.131 -145 ,2667-6907 ,2019
4 KANTAR, LOKMAN ,"KREDİ TEMERRÜT TAKASLARI PRİMİ (CREDIT DEFAULT SWAPS PREMIUM-CDS) ile AVRUPA BORÇ KRİZİ İLİŞKİSİ: PIIGS ÜLKELERİ ÜZERİNE UYGULAMA " ,Beykoz Akademi ,vol.8 ,pp.20 -35 ,E-ISSN-2651-5393 ,2020 Link , Dosya
5 KANTAR, LOKMAN ,"BİST100 ENDEKSİNİN YAPAY SİNİR AĞLARI ve ARMA MODELİ İLE TAHMİNİ " ,Muhasebe ve Finans İncelemeleri Dergisi ,vol.3 ,pp.121 -131 ,E-2630- 5836 ,2020 Link , Dosya

Bildiriler

1 KANTAR LOKMAN ,"REZERV OPSİYON MEKANİZMASI VE DÖVİZ KURU VOLATİLİTESİ: TÜRKİYE UYGULAMASI" ,Balıkesir 21. Finans Sempozyumu ,pp.1 -1147 ,21.10.2017
2 KANTAR LOKMAN ,"KREDİ TEMERRÜT TAKASI PRİMİ’NİN (CDS PRİMİ) OPSİYONFİYATLAMA YÖNTEMİYLE TAHMİN EDİLMESİ" ,Mersin 22.Finans Sempozyumu ,pp.1 -1401 ,01.10.2018
3 KANTAR, LOKMAN ,"SERMAYE PİYASASINA ETKİ EDEN MAKRO-EKONOMİK FAKTÖRLERİN GRANGER NEDENSELLİK YÖNTEMİYLE TEST EDİLMESİ" ,UYSAD- 6th INTERNATIONAL MANAGEMENT and SOCIAL SCIENCES CONFERENCE ,pp.78 -75 ,978-605-65197-9-6 ,Ocak 2021 Link
4 KANTAR LOKMAN, AZIMOVA TARANA ,"SUSTAINABLE CURRENT ACCOUNT DEFICIT: TURKEY PRACTICE" ,Istanbul Gelisim University International Congress of Applied Social Sciences
5 KANTAR LOKMAN ,"BİST100 ENDEKSİNİN YAPAY SİNİR AĞLARI ve ARMA MODELİ İLE TAHMİNİ" ,23. Finans Sempozyumu (Antalya) ,pp.309 -322 ,01.12.2019 Link
6 KANTAR, LOKMAN ,"BİST 100 ENDEKSİ İLE ALTIN FİYATLARININ JOHANSEN EŞBÜTÜNLEŞME YÖNTEMİYLE TEST EDİLMESİ" ,ISSRIS-Uluslararası Bilimsel Araştırmalar ve Yenilikçi Çalışmalar Sempozyumu ,pp.829 -831 ,Mart 2021 Link , Dosya