Dr.Öğr.Üyesi
LOKMAN KANTAR


Dr.Öğr.Üyesi LOKMAN KANTAR

Kitap

1 SARIKOVANLIK VEDAT, KOY AYBEN, AKKAYA MURAT, YILDIRIM HASAN HÜSEYİN, KANTAR LOKMAN ,"FİNANS BİLİMİNDE EKONOMETRİ UYGULAMALARI" ,Bilimsel Kitap ,1 Basım ,SEÇKİN YAYINCILIK ,ss 232 Link

Editörlük

Kitapta Bölüm

1 "Sermaye Piyasalarında Değişen Dinamikler" "Araştırma Kitabı" "Sermaye Piyasalarında Yeni Dinamikler ve Gelişen Teknolojiler" Cüneyt DİRİCAN, Aylin ERDOĞDU, Murat AKKAYA ,Tanınmış Ulusal Grup , Türkmen Kitabevi ,ss 1-400 , 9786052184158 , 2018-09
2 "Multidisipliner Yaklaşımla İktisadi Kriz Olgusu" "Araştırma Kitabı" "Ekonomik Kriz Öncü Göstergeleri ve 2005-2018 Türkiye Uygulaması" Gülgün ÇİĞDEM ,Tanınmış Ulusal Grup , Akademisyen Kitabevi ,ss 43-59 , 9786052583616 , 2019-04
3 "Multidisipliner Yaklaşımla İktisadi Kriz Olgusu Cilt-2" "Araştırma Kitabı" "Finansal Kriz Döneminde Arbitraj Fiyatlama Teorisinin Geçerliliğinin Test Edilmesi: Türkiye Uygulaması " Gülgün Çiğdem, Semra Boğa ,Tanınmış Ulusal Grup , Akademisyen Kitabevi ,ss 87-106 , 978605258630 , 2019-10
4 "Uluslararası Ticaret ve Finans" "Araştırma Kitabı" "Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası’nın BİST 30 Endeksi Getirisinin Volatilitesine Etkisi" Barut Abdulkadir, Görgün Mehmet Ragıp ,Tanınmış Ulusal Grup , Detay Yayıncılık ,ss 59-74 , 9786052542040 , 2020-01
5 "Multidisipliner Yaklaşımla İktisadi Kriz Olgusu III" "Araştırma Kitabı" "Finansal Kriz Dönemlerinde Firmaların Sermaye Yapıları: Bist 30 Firmaları Üzerine Bir Çalışma" Gülgün ÇİĞDEM ,Tanınmış Ulusal Grup , Gazi Kitabevi ,ss 213-252 , 9786257911146 , 2020-03
6 "DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ" "Araştırma Kitabı" "Faktoring, Forfaiting ve Leasing: Topsis Yöntemi ile Performans Analizi" Görgün Mehmet Ragıp, Adıgüzel Selminaz ,Diğer Ulusal Grup , Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Ltd. Şti. ,ss 185-204 , 9786254021848 , 2020-06
7 "Güncel Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Araştırmaları" "Araştırma Kitabı" "TCMB'nin Finansal İstikrar Sağlamaya Yönelik Araçları" Doç. Dr. Yüksel Akay Ünvan ,Tanınmış Ulusal Grup , Livre de Lyon ,ss 21-48 , 9782382360996 , 2021-01
8 "Handbook of Research on Emerging Theories, Models and Applications of Financial Econometrics" "Araştırma Kitabı" "ARCH Models and an Application on Exchange Rate Volatility: ARCH and GARCH Models" Mercangöz Adıgüzel Burcu ,null Grup , Springer ,ss 1-462 , 9783030541071 , 2021-02
9 "Handbook of Research on Emerging Theories, Models and Applications of Financial Econometrics" "Araştırma Kitabı" "Limited Dependent Variables (Logit and Probit Models) and an Application on BIST 100: Logit and Probit Models" Mercangöz Adıgüzel Burcu ,null Grup , Springer ,ss 1-464 , 9783030541071 , 2021-02
10 "Finansal Risk Yönetimi" "Araştırma Kitabı" "Riskten Korunma ve Türev Ürünler" Doç. Dr. Murat Akkaya ,Tanınmış Ulusal Grup , Seçkin ,ss 291-325 , 9789750268526 , 2021-04
11 "Logistics 4.0 and Future of Supply Chains" "Araştırma Kitabı" "Finance and Cost Management in the Process of Logistics 4.0" Ismail ˙Iyigün, Ph.D. Ömer Faruk Görçün, Ph.D ,null Grup , Springer , 10.1007/978-981-16-5644-6 ,ss 1-287 , 9789811656439 , 2022-02 Link