Dr.Öğr.Üyesi
LOKMAN KANTAR


Dr.Öğr.Üyesi LOKMAN KANTAR

Akademik Ünvanlar/Görevler

Ünvan Üniversite Alanı Tarih
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ İstanbul Gelişim Üniversitesi,Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu-Bankacılık ve Sigortacılık İşletme 2017 -

Mesleki Deneyimler

Ünvan Üniversite Tarih
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ,UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU- 2018 -
YARDIMCI DOÇENT İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ,UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU- 2017 -
null Milli Eğitim Bakanlığı,MEB-Muhasebe ve Finansman Öğretmenliği 2005 - 2017

İdari Deneyimler

Görev Kurum Tarih
Kariyer Geliştirme Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği İstanbul Gelişim Üniversitesi,Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu-Bankacılık ve Sigortacılık 2019 -
Uluslararasılaşma Komitesi Üyeliği İstanbul Gelişim Üniversitesi,Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu-Bankacılık ve Sigortacılık 2019 -
İstanbul Gelişim Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu Müdür Yardımcılığı İstanbul Gelişim Üniversitesi,Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu-Bankacılık ve Sigortacılık 2018 -
İstanbul Gelişim Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu Yönetim Kurulu Üyeliği İstanbul Gelişim Üniversitesi,Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu-Bankacılık ve Sigortacılık 2018 -
Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Bölüm Başkanı İstanbul Gelişim Üniversitesi,Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu-Bankacılık ve Sigortacılık 2018 -
Staj Komisyon Başkanlığı İstanbul Gelişim Üniversitesi,Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu-Bankacılık ve Sigortacılık 2018 -
Engelli Danışma ve Koordinasyon Birim-Koordinatör İstanbul Gelişim Üniversitesi,Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu-Bankacılık ve Sigortacılık 2018 -

Üniversite Dışı Deneyimler

Görev Kurum Tarih
Öğretmen MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 2005 - 2017

Verdiği Dersler

Ders Adı Öğrenim Türü Akademik Yılı
Finans Teorisi Yüksek Lisans-Tezsiz 2017-2018
Finansal Matematik Lisans-Anadal 2017-2018
Genel Muhasebe Lisans-Anadal 2017-2018
Genel İşletme Lisans-Anadal 2017-2018
Sigorta Muhasebesi Lisans-Anadal 2017-2018
Maliyet Muhasebesi Lisans-Anadal 2017-2018
Finansal Muhasebe I Lisans-Anadal 2018-2019
Genel İşletme Lisans-Anadal 2018-2019
Finansal Matematik Lisans-Anadal 2018-2019
Banka ve Sigorta Muhasebesi Lisans-Anadal 2018-2019
Finansal Yönetim Lisans-Anadal 2018-2019
Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi Yüksek Lisans-Tezli 2018-2019
Türkiye'nin Finansal ve Ekonomik Yapısına Bakış Yüksek Lisans-Tezsiz 2018-2019
Portföy Yönetimi Lisans-Anadal 2018-2019
Türev Ürünler ve Piyasaları Lisans-Anadal 2018-2019
Finansal Muhasebe II Lisans-Anadal 2018-2019
Finans Teorisi Yüksek Lisans-Tezsiz 2018-2019
Uluslararası Sermaye Piyasaları Yüksek Lisans-Tezli 2018-2019
Banka ve Sigorta Muhasebesi Lisans-Anadal 2019-2020
Finansal Matematik Lisans-Anadal 2019-2020
Finansal Yönetim Lisans-Anadal 2019-2020
Genel Muhasebe Yüksek Lisans-Tezsiz 2019-2020
Finansal Muhasebe II Lisans-Anadal 2019-2020
Bankacılıkta Hazine ve Fon Yönetimi Lisans-Anadal 2019-2020
Sigorta Muhasebesi Lisans-Anadal 2019-2020

Yönetilen Tezler

Öğrenci Eğitim Tez Adı Üniversite Tarih
Tuncer Çayıroğlu Yüksek Lisans-Tezsiz Dış Ticaret ve Büyüme İlişkisi: Türkiye Örneği İstanbul Gelişim Üniversitesi 2020
Hakkı Yunus Özbey Yüksek Lisans-Tezsiz Kayıt Dışı Ekonomi ve Vergi Kaybı İstanbul Gelişim Üniversitesi 2020
Hayal Turan Yüksek Lisans-Tezsiz Türkiye'de Elektronik Para ile İlgili Gelişmeler İstanbul Gelişim Üniversitesi 2020
Uğur Mert Sever Yüksek Lisans-Tezsiz Asgari Ücret Artışı ile Sektörel Ücret Artışı İlişkisinin İncelenmesi: Türkiye Örneği (2014-2019) İstanbul Gelişim Üniversitesi 2020
Mesut Erim Yüksek Lisans-Tezsiz Ekonomik Büyüme, İşsizlik ve Enflasyon İlişkisi: Türkiye Üzerine İnceleme İstanbul Gelişim Üniversitesi 2020
Gülseren Tayyaroğulları Yüksek Lisans-Tezsiz Türkiye'de Yaşanan Devalüasyonların Dış Ticarete Etkisi İstanbul Gelişim Üniversitesi 2020
Zuhal Arslan Yüksek Lisans-Tezsiz Göçmen Emeğin Ulusal Emek Piyasasına Etkisi: Türkiye Örneği- Türkiye'de İşsizliğin Artması İstanbul Gelişim Üniversitesi 2020
Halil İbrahim Sayın Yüksek Lisans-Tezsiz Türkiye'de Elektronik Para ile İlgili Gelişmeler İstanbul Gelişim Üniversitesi 2020
Sevgül Ercan Yüksek Lisans-Tezsiz İnşaat Taahhüt ve Özel İnşaat İşlerinde Maliyet Unsurlarının Muhasebeleştirilmesi İstanbul Gelişim Üniversitesi 2020
Altan Akçınar Yüksek Lisans-Tezsiz Türkiye'de ve Dünya'da Kadın İstihdamının Eğitim Düzeyi Bağlamında Analizi İstanbul Gelişim Üniversitesi 2020
Kadir Cihan Tüfekçi Yüksek Lisans-Tezsiz Finansal Serbestleşme Politikaları ve Küresel Ekonomiye Etkileri İstanbul Gelişim Üniversitesi 2020
Safiye Akgün Yüksek Lisans-Tezsiz Ekonomik Kalkınmada Yeni Bir Açılım: Teknopark İstanbul Gelişim Üniversitesi 2020

Jüri Üyelikleri

Üyelik Türü Üyelik Adı Organizasyon Nitelik Tarih
Tez Jüri Üyeliği Yüksek Lisans İstanbul Arel Üniversitesi Ulusal 2019
Tez Jüri Üyeliği Yüksek Lisans İstanbul Arel Üniversitesi Ulusal 2019
Tez Jüri Üyeliği Yüksek Lisans İstanbul Arel Üniversitesi Ulusal 2020
Tez Jüri Üyeliği Doktora İstanbul Arel Üniversitesi Ulusal 2020